Parafia Nasielsk

Wolontariat z osobami niepełnosprawnymi

Od I soboty października 2009 zaczęła działać przy parafii grupa wolontariuszy, którą założył ks. Adam Ners. Młodzi i chętni do świadczenia dobra uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odwiedzają w tygodniu osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Czym się zajmują?
Spokojnym wysłuchaniem przeżyć osób samotnych i starszych, pomaganiem dzieciom w odrabianiu lekcji, pomocą w zakupach, spacerem z osobą niepełnosprawną – słowem wszystkim, czym mogą pomóc człowiekowi potrzebującemu drugiego człowieka. Oczywiście na miarę swoich możliwości. Głównym „trzonem” wolontariatu jest msza św. i spotkanie dla osób starszych i niepełnosprawnych w każdą I sobotę miesiąca o godz. 10:00.