Parafia Nasielsk

Poradnik

 
Chrzest –

 • W naszej parafii udzielamy chrztu podczas mszy św. o godz. 12.00 w II i ostatnią niedzielę miesiąca oraz w I dzień Uroczystości Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Termin wypadałoby uzgodnić przynajmniej 2 tygodnie wcześniej. Do kancelarii należy zgłosić się z aktem urodzenia dziecka oraz dokładnym danymi adresowymi rodziców chrzestnych.
 • W niedzielę poprzedzającą chrzest bezpośrednio po mszy św. o godz. 17.00 w kościele jest obowiązkowa konferencja dla rodziców i chrzestnych.
 • Przypominamy także, że rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące oraz te, które przyjęły sakrament bierzmowania. Chrzestni spoza naszej parafii muszą dostarczyć dokument od swojego duszpasterza, że mogą zostać dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.

 
Bierzmowanie

 • obowiązkiem każdego katolika jest czynny udział w Eucharystii niedzielnej i świątecznej – nie może być inaczej z kandydatami do bierzmowania.
 • Zachęcamy do: comiesięcznej spowiedzi, udziału w nabożeństwach różańcowych, udziału w Triduum Paschalnym.
 • Obowiązkowe są spotkania formacyjno-modlitewne w I niedziele miesiąca około godz. 18.00.

 
Eucharystia

 • intencje mszalne można umawiać w kancelarii w godzinach urzędowania i w zakrystii bezpośrednio po Mszach świętych.
 • Przypominamy, że w świątyni obowiązuje strój godny a nie swobodny a telefony komórkowe muszą być wyłączone.
 • Kamerzystom i fotografom przypominamy, że powinni uzgodnić z księdzem zamiar fotografowania lub filmowania podczas liturgii.
 • I jeszcze jedno – nie wypada z Bogiem rozmawiać żując gumę…

 
Sakrament pokuty i pojednania

 • sprawowany jest podczas mszy św. i nabożeństw.
 • Przypominamy o 5 warunkach dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy życia, spowiedź szczera i zadośćuczynienie.
 • Chętnych odsyłamy do strony www poświęconej sakramentowi pokuty i pojednania: www.spowiedz.pl

 
Namaszczenie chorych

 • Można ten sakrament przyjmować wiele razy… Sprawowany jest podczas rekolekcji wielkopostnych oraz w Światowym Dniu Chorego – 11 lutego.
 • W nagłej sytuacji na wezwanie. Rada dla bliskich osób chorych i starszych – nie odkładajcie wezwania kapłana do osoby w niebezpieczeństwie śmierci – możecie nie zdążyć… a na szali jest życie wieczne…

 
Kapłaństwo

 • obecnie nie ma z parafii naszej żadnego kleryka…
 • Tych, którzy myślą o kapłaństwie bądź życiu zakonnym zachęcamy do osobistej rozmowy… Polecamy także stronę internetową Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku - www.seminarium.plock.opoka.org.pl

 
Małżeństwo

 • Termin zawarcia sakramentu małżeństwa radzimy uzgodnić w kancelarii parafialnej jak najwcześniej.
 • Formalności natomiast nie wcześniej jak 3 miesiące i nie później niż miesiąc przed ślubem.
 • Co trzeba wtedy dostarczyć? Metrykę chrztu (ważność 3 miesiące), dowód osobisty, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z USC (uwaga! – ściśle określony termin ważności – 6 miesięcy), dokładne dane świadków. Jeśli wdowa lub wdowiec mają zawrzeć kolejne małżeństwo konieczny jest akt zgonu poprzedniego współmałżonka.
 • Jeśli ktoś, z różnych przyczyn, nie ukończył kursu przedmałżeńskiego w szkole może to uczynić w parafii – raz w roku (na jesieni) organizujemy cykl obowiązkowych 10 spotkań kursu przedmałżeńskiego.
 • Uwaga! Od marca 2010 r. obowiązuje Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej, która wprowadza obowiązkowe "Spotkania dla Narzeczonych". Szczegółowe informacje u duszpasterzy...

 
Pogrzeb

 • Termin pogrzebu najlepiej ustalić w kancelarii w godzinach urzędowania, jeśli zajdzie konieczność z księdzem dyżurującym.
 • Dokumenty potrzebne do spełnienia wymagań formalnych to akt i karta zgonu, zaś w przypadku kremacji - certyfikat kremacji.
 • Wierząc w świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny - zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych i częstego przyjmowania Komunii Świętej jako pomocy duchowej dla nich.