Parafia Nasielsk

Wzór podania dla kandydata do bierzmowania

Imię i nazwisko                                                          Nasielsk, 11.06.2010r.
Adres (ulica lub wioska)
Gimnazjum w ………
Data urodzenia
 
 
                                                                                             
                                                           Ks. Tadeusz Pepłoński
                                                           Proboszcz parafii św. Wojciecha
                                                           w Nasielsku
 
 
 
Prośba i zobowiązania kandydata
 
 
            Zwracam się z prośbą o włączenie mnie do wspólnoty uczniów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
            Zobowiązuję się do pilnego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej w moim kościele.
            Wsparty pomocą moich rodziców będę starał się dobrze przygotować do świadomego przyjęcia sakramentu dojrzałości przez:
1.      Udział w niedzielnej Mszy Św. potwierdzony podpisem w indeksie.
2.      Comiesięczną spowiedź potwierdzoną podpisem spowiednika w indeksie.
3.      Udział w comiesięcznych spotkaniach ogólnych w kościele (piątek, godz. 19.00) potwierdzony podpisem w indeksie.
4.      Udział w comiesięcznych spotkaniach z animatorami w grupach.
5.      Udział w różańcu, Drodze Krzyżowej i rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych potwierdzony wpisami do indeksu.
6.      Stałą troskę o właściwe zachowanie jako wyraz dojrzałości chrześcijańskiej.
7.      Opanowanie materiału wg. kryterium oceny z religii oraz materiału katechizmowego z indeksu oraz bieżących informacji z życia kościoła.
8.      Złożenie prośby (podanie) skierowanej do ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania.
 
Jako kandydat do bierzmowania jestem świadomy, że o dopuszczeniu mnie do tego sakramentu będą decydowały:
− moje zachowanie (dojrzałość ludzka i chrześcijańska)
− udział w praktykach religijnych (Msza Św., spowiedź, spotkania itp.)
− zdobyta wiedza (pozytywna ocena z religii oraz z egzaminów do bierzmowania)
 
 
 
Podpis Rodziców                                                                                  Podpis kandydata
 
 
 
 
 
 
 
 
Podania będą składane podczas Mszy Św. w piątek 11 czerwca 2010r.
 
Każdy oddaje podanie osobiście!!!