Parafia Nasielsk

Zmiana wikariusza w naszej parafii

W minioną niedzielę pożegnaliśmy ks. Pawła Kułakowskiego, który z dniem 25 sierpnia kończy pracę w naszej parafii i będzie pracował w parafii Bieżuń. Ks. Paweł pracował w Nasielsku 4 lata, troszczył się o ministrantów i grupę kandydatów do bierzmowania oraz katechizował w Gimnazjum. Obowiązki wikariusza obejmie ks. Jacek Daszkowski, który przybędzie do nas z parafii pw. św. Wojciecha w Płocku. Obu kapłanów polecamy życzliwej pamięci modlitewnej wiernych...