Parafia Nasielsk

Akcja "Światło Miłosierdzia"

Płocki Krąg Czcicieli Bożego Miłosierdzia przy parafii katedralnej w Płocku po raz kolejny zaprasza do udziału w akcji „Zapal Światło Miłosierdzia”. Polega ona na tym, aby 22 lutego br. – w 87. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej (co miało miejsce 22 lutego 1931 r.) - zapalić świece w oknach domów i mieszkań w godzinach 19.00-21.00 (do odmówienia Apelu Jasnogórskiego).

Organizatorzy zachęcają także do tego, aby Światło Miłosierdzia zapalić 22 lutego przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych - będzie to wyraz łączności duchowej z miejscem objawień – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Ponadto proszą, aby wystawić tego dnia w okanch domów obraz Jezusa Miłosiernego.

Zapalone światło ma być wyrazem wdzięczności wobec Jezusa Chrystusa za wybór diecezji płockiej i Ojczyzny na miejsce objawień oraz za to, że dziś cały świat zna obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie!”.