Parafia Nasielsk

Ogłoszenia na Boże Narodzenie 2017 r.

25. 12. 2017 r. – Boże Narodzenie
1. W dniu dzisiejszym nie ma mszy św. o 7:30, pozostałe msze św. bez zmian.
2. W drugim św. Bożego Narodzenia porządek mszy św. niedzielny. Ofiary zbierane na tacę w dniu jutrzejszym przeznaczamy na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
3. Dziękujemy wszystkim przygotowującym żłóbek i kościół na tegoroczne święta pod kierunkiem ks. Grzegorza Bednarczyka.
4. Dziękujemy chórowi, scholi, pani organiście, szafarzom i ministrantom za ubogacenie i służbę w dzisiejszej liturgii.
5. Dziękujemy i odwzajemniamy życzenia świąteczne Dyrekcjom Szkół, Władzom Miejskim i Samorządowym oraz Powiatowym, Zakładom Pracy, Firmom i Osobom Prywatnym.
6. Osoby, które przystąpiły do komunii św. podczas Pasterki, mogą po raz drugi przyjąć komunię św. w ciągu dnia.
7. W czwartek rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Jest to spotkanie duszpasterza z wiernymi, aby lepiej poznać ich życie duchowe i materialne. To również spotkanie modlitewne całej rodziny, dlatego bardzo prosimy, o ile jest to możliwe, aby na kolędzie byli wszyscy domownicy. Pojazdy prosimy o 10 minut przed kolędą. Wypada, żeby ktoś z domowników wyszedł po księdza. Prosimy, aby na czas kolędy zamykać psy. Porządek kolędy wygląda następująco:
8. Dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych w środę od 14.30 i piątek od godz. 10.00, będą kolędowały po naszym mieście, w ten sposób wspierają dzieci z krajów prześladowanych i naznaczonych wojną – Syria i Liban.
9. 6 stycznia – w Święto Objawienia Pańskiego po raz czwarty włączamy się w ogólnopolską akcją – Orszak Trzech Króli. Zapraszamy do udziału. O godz. 11.15 wyjdziemy z kościoła na Rynek pod pomnik św. Jana Pawła II. Tam oddamy hołd Dziecięciu, następnie wrócimy do kościoła na jasełka w wykonaniu nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Następnie zostanie odprawiona suma. Wszyscy uczestnicy otrzymają korony i śpiewniki. Niech to będzie nasze parafialne kolędowanie.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Obecny numer „Gościa Niedzielnego” jest podwójny w cenie 8 zł.
11. Bóg zapłać za składane ofiary.
12. Z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia składamy, my duszpasterze, Wam drodzy Parafianie i Goście najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel znajdzie pomiędzy nami mędrców i pasterzy, którzy świadomi doniosłości Jego nadejścia, zaproszą Go swych domów i swoich serc.
13. ŻYCZENIA BISKUP PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA NARODZENIA PAŃSKIEGO
„Tej nocy dzielimy radość Ewangelii: Bóg nas kocha, kocha nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego brata, jako światło w naszych ciemnościach. Pan nam powtarza: „Nie bójcie się!” (Łk 2,10)”
Papież Franciszek
Kochani Diecezjanie!
Stając z zadumą i zachwytem wobec Tajemnicy Betlejem, Słowa – które stało się ciałem, życzę nam wszystkim w spotkaniu z Nowonarodzonym doświadczenia duchowej przemiany i odnowy, głębokiej radości i pokoju. Niech odważne przyjęcie Jezusa Chrystusa do naszego życia zaowocuje czynną miłością i świętością, za przykładem św. Stanisława Kostki – Głównego Patrona Diecezji Płockiej. Życzę z serca, aby w całym Nowym – 2018 roku Duch Święty, działający w Tajemnicy Wcielenia, uczył nas otwartości i zawierzenia Bogu, jedności wiary, braterstwa i solidarności!
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem –
Narodzenie Pańskie A.D. 2017
† Piotr Libera
Biskup Płocki