Parafia Nasielsk

Obłóczyny ministrantów

Być Ministrantem!
W Niedzielę Chrystusa Króla, tj. 26 listopada 2017 r., w parafii św. Wojciecha w Nasielsku odbyła się uroczystość obłóczyn ministranckich, której przewodniczył ks. Grzegorz Ostrowski. Tego dnia do grona służby liturgicznej zostało włączonych ośmiu chłopców, którzy po odpowiednim przygotowaniu otrzymali strój ministranta.
Ceremonia rozpoczęła się o godz. 10.30 uroczystym wejściem. Kandydaci zajęli miejsca w pierwszych ławkach przed prezbiterium, a za nimi siedzieli ich rodzice, jako ci, którzy są pierwszymi wychowawcami i przekazicielami wiary przez formację w Kościele Domowym. We wprowadzeniu do liturgii ks. Grzegorz podkreślił, jak wielkie znaczenie mają ministranci, którzy przez swoją posługę pomagają wiernym w przeżywaniu liturgii. Potwierdzeniem i świadectwem dbania o rozwój wiary swoich dzieci była liturgia Słowa Bożego, w którą zaangażowali się rodzice ministrantów. Po Ewangelii odbył się pierwszy element promocji, jakim było przedstawienie i prośba skierowana przez ks. Piotra Wilkowskiego, opiekuna ministrantów do ks. Grzegorza o przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. Każdy kandydat po wyczytaniu podchodził do księdza i przez wypowiedzenie słowa "Jestem" wyrażał swoją gotowość do podjęcia posługi w Kościele. Ksiądz Grzegorz dokonał poświęcenia szat liturgicznych i kandydaci podchodzili, aby odebrać przygotowane komże.
Należy postawić sobie pytanie, czy w dzisiejszym świecie, w którym tak często wartości chrześcijańskie w domu rodzinnym nie są stawiane na pierwszym miejscu, dla młodych chłopców być ministrantem to radość czy wstyd? Jeżeli radość, to dobrze. A jeżeli wstyd, to dlaczego?
Dziekujemy ks. Piotrowi za przygotowanie uroczystości.

ks. Grzegorz A. Ostrowski

Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w „Galerii zdjęć 4”.