Parafia Nasielsk

Ogłoszenia na Uroczystość Wszystkich Świętych

Ogłoszenie na cmentarzu!
Dziękujemy Ks. Dziekanowi Janowi Majewskiemu, ks. prob. z Nuny Tadeuszowi Jabłońskiemu za sprawowanie Mszy św.; ks. Grzegorzowi Ostrowskim za kazanie. Dziękujemy policji i strażakom za czuwanie na bezpieczeństwem ludzi, Ośrodkowi Kultury z Nasielska za nagłośnienie cmentarza – panu Markowi Tyc, chórowi, ministrantom, klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy p. Burmistrzowi za wywóz śmieci w dniach 30 października do 3 listopada oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej za prace porządkowe.

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2017 r.

1. Przeżywając Uroczystość Wszystkich Świętych zapraszamy na Msze św. w kościele o godz. 7.30, 9.00 i 17.00, a na cmentarzu o godz. 10.00 różaniec za zmarłych, o godz. 10.30 procesja żałobna po cmentarzu, a po niej Msza św. za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i w granicach parafii. Przyjmujemy na wypominki po Mszach św. w zakrystii lub w kancelarii.
2. W Dniu dzisiejszym przed bramami cmentarza klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku będą zbierać ofiary na utrzymanie tej uczelni.
3. W czwartek, 2 listopada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00, 10.00, i 18.00. Po Mszy św. o 10.00 procesja żałobna wokół kościoła, a o godz. 17.15 różaniec na cmentarzu. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 Zaduszki Modlitewne za zmarłych od 1 listopada ubiegłego roku do 31.10 br. z imiennym wyczytywaniem. Rodziny, tych którzy odeszli niech przyniosą znicz, który zaniosę później na cmentarz.
4. Od 1 do 8 listopada Kościół daje możliwość uzyskania odpustów: odpust zupełny można uzyskać, jeden raz każdego dnia, po spełnieniu następujących warunków: przyjęcie komunii św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy według intencji Ojca św. oraz wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Wierni, którzy nawiedzają cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz czyśćcowych.
 5. W tym roku Od 3 do 8 listopada będziemy nawiedzać cmentarz modląc się na różańcu za zmarłych o godz. 17.15, w niedzielę o godz. 16.15. Gromadzimy się przy pierwszej bramie cmentarza, nie będzie procesji z kościoła ze względu na zmianę organizacji ruchu na ulicach przy cmentarzu.