Parafia Nasielsk

Jubileusz ks. Proboszcza

11 czerwca 2017 r.

Ks. Proboszcz Tadeusz Pepłoński obchodził 40-stą rocznicę święceń kapłańskich. 

Dzisiaj nasza parafia świętuje jubileusz kapłaństwa księdza proboszcza. Każdy jubileusz jest źródłem naszej wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych. Dziś dziękujemy Bogu za 40 lat posługi Księdza Proboszcza Tadeusza. Dostojny Jubilat urodził się 27 października 1952 roku w Kosmowie, parafia Pawłowo (dekanat przasnyski). Jest absolwentem Niższego Seminarium im. św. Stanisław Kostki w Płocku oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 12 czerwca 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Płockiego Bohdana Mariana Sikorskiego w Płocku. Po święceniach pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Bielsku oraz św. Mikołaja w Gąbinie. Od 1983 roku był proboszcz parafii św. Marcina w Słupnie k. Płocka. W latach 1993 – 2001 proboszcz parafii św. Marcina w Zielonej Mławskiej oraz vice-dziekan dekanatu żuromińskiego. W roku 1998 został odznaczony przez Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Pułtusku. W latach 2001 -2006 proboszcz w parafii św. Anny w Pomiechowie. Od 2006 roku jest proboszcz naszej parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz vicedziekanem dekanatu nasielskiego. 
Dzisiejsze świętowanie niezwłocznie prowadzi nas do refleksji nad wielkością kapłaństwa. Tego sakramentu ustanowionego przez naszego Pana w wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Ustanowionego wraz z Eucharystią, abyśmy mogli ją dobrze przeżyć przeprosimy za nasze grzechy.
 
 
      Życzenia składali:
- Księża  
- Starosta  Magdalena Biernacka  
- Burmistrz Bogdan Ruszkowski
- Dyrektorzy Szkół
- Dyrektor DPS św. Jana Pawła II
- Warsztaty Terapii Zajęciowej 
- Grupy parafialne:
- Rada Gospodarcza
- Akcja Katolicka
- Koła Różańcowe
- Koło Przyjaciół Radia Maryja
- Ruch Rodzin Nazaretańskich
- Chór „Lira”
- Ministranci
- Schola
- Harcerki
ks.Grzegorz Ostrowski
Zdjęcia w Galerii nr 4 - Krzysztof Miller