Parafia Nasielsk

Maraton Biblijny

Idźcie i głoście”

         X Płocki Maraton Biblijny rozpoczął się 15 maja o godz. 9.00 Mszą św. w katedrze, której przewodniczył proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. W kazaniu podkreślił, że Biblia jest Księgą Życia, dlatego warto ją często czytać i studiować, zgodnie z hasłem Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego „Weź i czytaj!”.
Od 16 maja czytanie Pismo św. jest kontynuowane w parafiach. 23 maja w Maraton Biblijny włączyli się nasielszczanie. Słowo Boże – Księga Psalmów, było czytane przez osiem godzin na Rynku przy pomniku św. Jana Pawła II. Organizacji tego zadania podjął się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Maraton jest zachętą do czytania Pisma Świętego, pogłębienie wiary oraz osobistej relacji z Panem Bogiem. Publiczne czytanie Pisma Świętego jest też dla każdej parafii świętem Biblii − stwierdza ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii. Księgi Pisma Świętego zostały podzielone na pięciominutowe fragmenty, które były czytane przez księży, przedstawicieli wspólnot parafialnych oraz urzędów i szkół, młodzież i dzieci.
W publicznym czytaniu Biblii wzięło udział prawie sto osób. Łączny czas czytania Biblii wyniesie około 120 godzin i potrwa do 31 maja.
„Organizując Maraton Biblijny wpisujemy się w obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich, oraz w tematykę roku duszpasterskiego `Idźcie i głoście`. Jest to także nasza odpowiedź w 26. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Płocku, który powiedział do nas w 1991 r. na Jasnej Górze, że `Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa!`” - informuje Danuta Janicka z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, z inicjatywy której odbywa się X Płocki Maraton Biblijny.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski
Zdjęcia w Galerii nr 4
 
 Zobacz tak że: http://plock.gosc.pl/doc/3914659.Psalmy-w-Nasielsku