Parafia Nasielsk

Droga Światła A.D. 2017

Pan Zmartwychwstały wzywa: „Idźcie i głosicie”.
W piątek Oktawy Wielkanocnej wierni parafii św. Wojciecha w Nasielsku przeszli 14 stacji upamiętniających spotkania Zmartwychwstałego ze swoimi przyjaciółmi i uczniami. Wewnątrz kościoła wierni, młodzież przygotowująca się do bierzmowania, przeszli już po raz trzeci Drogą Światła.
„W Roku duszpasterskim: „Idźcie i głoście”, padły słowa: „Dziękujemy Ci, Jezu, za wszystkich ludzi o wielkim sercu, którzy przekraczali granice państw i mury wrogości, by zanieść Twą naukę do każdej ludzkiej społeczności. Daj i nam uczestniczyć całym sercem w ewangelizacji świata. Tyś jest z nami – poucz nas, jaka jest nasza cząstka w misyjnym dziele Kościoła. Tyś jest Panem nieba i ziemi – daj nam nową odwagę i moc”.
Za krzyżem przepasanym wielkanocną stułą i za płonącym paschałem wierni poszli, prosząc o łaskę pokoju w świecie.Wystarczy włączyć telewizor, przeczytać codzienne gazety, włączyć komputer i  przejrzeć najbardziej popularne portale internetowe, aby się o tym przekonać. W różnych regionach świata, ludzie ciągle poddawani są miażdżącej sile niesprawiedliwości! Morduje się wyznawców Jezusa w imię obłąkańczej ideologii dżihadu. Ostatnie wydarzenia w Paryżu, Egipcie.
Wciąż gdzieś człowiek krzywdzi człowieka, i dla własnych, niejednokrotnie egoistycznych potrzeb, poniża jego godność! – mówił ks. Grzegorz Ostrowski, pomysłodawca wydarzenia.
 
 
W trakcie drogi uczestnicy rozważali spotkania zmartwychwstałego Chrystusa m.in. z Marią Magdaleną, św. Tomaszem czy uczniami w drodze do Emaus oraz próbowali zgłębić osobiste przesłanie dla każdego wiernego, które z nich wynika.
„Pan Jezus czyni dostępnym na ziemi dar pojednania, w widzialnym sakramentalnym znaku. Chce, by szafowali nim ludzie – ludzie słabi, którzy sami potrzebują miłosierdzia. Tajemnica sakramentu święceń, ale i tajemnica wzajemnej miłości: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.Panie Jezu Zmartwychwstały, bądź uwielbiony w każdym geście przebaczenia, który czyni nas podobnymi do Ciebie, w słowie przebaczenia, które toruje Tobie drogę do naszych winowajców. Przyjdź, prosimy, z darem pokoju wszędzie tam, gdzie jeszcze nadal krzywda rodzi krzywdę – mówił w czasie nabożeństwa ks. Ostrowski.
Dodatkowo nabożeństwo zostało wzbogacone po raz pierwszy elementami przedstawienia. Zostało przygotowane przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku pod opieką p. Doroty Podgórskiej i ks. Grzegorza Ostrowskiego. Młodzi aktorzy przedstawili spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną, uczniami nad jeziorem po nieudanym połowie, umocnienie wiary Tomasza oraz powierzenie Piotrowi władzy. Scenografię przygotowały panie Bożena Chrzanowska i Anna Chmielewska.
Nabożeństwo ubogacił śpiew parafialnego chóru: „Lira” pod kierunkiem organisty Joanny Ostaszewskiej. Rozważania czytała p. Anna Korycka.
 

Ks. Grzegorz A. Ostrowski
Zdjęcia w Galerii nr 4

 Zobacz także: http://plock.gosc.pl/doc/3830226.Na-szali-przebaczenia