Parafia Nasielsk

Nowy skład Rad w diecezji płockiej

Biskup Płocki Piotr Libera zatwierdził na okres pięciu lat nowy skład Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej. Mianował również Kolegium Konsultorów.


Skład Rady Kapłańskiej

Członkowie z urzędu:
1. Bp Roman Adam Marcinkowski – biskup pomocniczy
2. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – wikariusz biskupi ds. sakramentalnych
4. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski – wikariusz sądowy
5. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
6. Ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor WSD

Członkowie z wyboru:
7. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz – personalny okręg wyborczy
8. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – personalny okręg wyborczy – sekretarz Sekretariatu Rady
9. Ks. mgr Adam Gnyp – ciechanowski okręg wyborczy
10. Ks. mgr Wojciech Kruszewski – ciechanowski okręg wyborczy
11. Ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski – płocki okręg wyborczy
12. Ks. mgr Łukasz Kubisiak – płocki okręg wyborczy – sekretarz Sekretariatu Rady
13. Ks. kan. mgr Henryk Szwajkowski – płoński okręg wyborczy
 
14. Ks. mgr Grzegorz Ostrowski – płoński okręg wyborczy
15. Ks. mgr Sławomir Andrzej Stefański – pułtuski okręg wyborczy
16. Ks. mgr Michał Podgórski – pułtuski okręg wyborczy
17. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza – rypiński okręg wyborczy
18. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak – rypiński okręg wyborczy
19. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski – sierpecki okręg wyborczy
20. Ks. mgr Grzegorz Szlom – sierpecki okręg wyborczy
Członkowie z nominacji:
21. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
22. Ks. prał. dr Mirosław Kosek – profesor WSD
23. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – profesor WSD
24. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski – ojciec duchowny kapłanów
25. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
26. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. pw. św. Józefa w Płocku – przewodniczący Sekretariatu Rady
27. Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński – kapłan emerytowany
28. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki
w Rypinie
 
Skład Rady Duszpasterskiej
Członkowie z urzędu:
1. Bp Roman Adam Marcinkowski – biskup pomocniczy
2. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii
4. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
5. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
Członkowie z nominacji:
6. Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
7. Ks. kan. mgr Tomasz Cymerman – proboszcz par. pw. św. Anny w Pomiechowie
8. Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk – proboszcz par. pw. Piotra Apostoła w Ciechanowie
9. Ks. dr Artur Janicki – Szkoły Katolickie w Płocku
10. Ks. dr Wojciech Kućko – diecezjalny duszpasterz Rodzin
11. Ks. kan. Kazimierz Kowalski – proboszcz par. pw. św. Antoniego w Żurominie
12. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej
13. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – pracownik Wydziału Duszpasterskiego
14. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski – proboszcz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
15. Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej
16. Pani mgr Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
17. Pani mgr Katarzyna Stangret – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
18. Pani Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej w Rypinie
19. Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji
Członkowie z wyboru:
20. S. Monika Banaszczak CSP – przedstawicielka zakonów żeńskich
21. S. Aleksandra Paduch ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
22. Ks. dr Adam Węgrzyn SDB – przedstawiciel zakonów męskich
23. O. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich
24. Ks. mgr Wacław Michalski – ciechanowski okręg wyborczy
25. Ks. mgr Piotr Stasiński – ciechanowski okręg wyborczy
26. Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – płocki okręg wyborczy
27. Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki – płocki okręg wyborczy
28. Ks. prał. Janusz Mackiewicz – płoński okręg wyborczy
29. Ks. mgr Łukasz Chruściel – płoński okręg wyborczy
30. Ks. dr Bogdan Adamowicz – pułtuski okręg wyborczy
31. Ks. mgr Krzysztof Dobucki – pułtuski okręg wyborczy
32. Ks. mgr Jacek Dudkiewicz – rypiński okręg wyborczy
33. Ks. mgr Michał Tański – rypiński okręg wyborczy
34. Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski – sierpecki okręg wyborczy
35. Ks. mgr Łukasz Gach – sierpecki okręg wyborczy
Przedstawiciele dekanatów:
36. bielski – Pani Katarzyna Linowska
37. bodzanowski – Pani Małgorzata Tomczak
38. ciechanowski wschodni – Pan Ryszard Wesołowski
39. ciechanowski zachodni – Pan Jerzy Racki
40. Dobrzyń n. Drwęcą – Pani Małgorzata Murawska
41. Dobrzyń n. Wisłą – Pan Paweł Śliwiński
42. dzierzgowski – Pan Waldemar Westerlich
43. gąbiński – Pan Stanisław Pałczyński
44. gostyniński – Pani Paulina Toruniewska
45. makowski – Pan Adam Miecznikowski
46. mławski – Pani Zofia Jaros
 
47. nasielski – Pani Ewa Majewska
48. płocki wschodni – Pani Wiesława Rybicka
49. płocki zachodni – Pani Barbara Chlewińska
50. płoński – Pani Agnieszka Jasińska
51. przasnyski – Pani Anna Dzierzęcka
52. pułtuski – Pani Krystyna Siemek
53. raciąski – Pan Krzysztof Maciej Rychlik
54. rypiński – Pan Dariusz Borkowski
55. serocki – Pani Renata Szymkowska
56. sierpecki – Pani Teresa Jankowska
57. strzegowski – Pan Daniel Bartosiewicz
58. tłuchowski – Pani Agnieszka Herudzińska
59. wyszogrodzki – Pani Anna Dumińska-Kierska
60. zakroczymski – Pan Jacek Kowalski
61. żuromiński – Pan Piotr Miński
Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej 
Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – sekretarz
Ks. mgr Łukasz Chruściel – zastępca sekretarza
Pani Wiesława Winiarska – zastępca sekretarza
Kolegium Konsultorów
1. Bp Roman Adam Marcinkowski 
2. Bp Mirosław Milewski 
3. Ks. kan. mgr Roman Bagiński 
4. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski 
5. Ks. prał. dr Marek Jarosz 
6. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński 
7. Ks. prał. dr Mirosław Kosek
8. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski 
9. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza 
10. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
11. Ks. kan. dr Marek Wilczewski