Parafia Nasielsk

Rada Gospodarcza i Duszpasterska ParafiiRada Duszpasterska
parafii św. Wojciecha w Nasielsku
 
 
 
 
I Wikariusze:
1. Ks. Grzegorz Adam Ostrowski
2. Ks. Grzegorz Bednarczyk
3. Ks. Piotr Wilkowski
 
 
II Katecheci
1.     Kamińska Ewa
2.     Kołakowska Justyna
3.     Komorowska Małgorzata
4.     Kordulewska Anna
5.     Majewska Ewa
6.     Wrońska Teresa
 
III Liderzy Grup Parafialnych
1.     Kamińska Halina – prezes Akcji Katolickiej
2.     Korycki Krzysztof – szafarz Komunii św.
3.     Kowalski Piotr – szafarz Komunii św., lider Ruchu Rodzin Nazaretańskich
4.     Ostaszewska Joanna – organista
5.     Piórkowska Grażyna – vice –przewodnicząca i skarbnik Koła Przyjaciół Radia Maryja
6.     Prusinowska Jadwiga – przewodnicząca Parafialnej Rady Różańcowej
 
 
Rada Gospodarcza
parafii św. Wojciecha w Nasielsku
 
1.     Antosik Henryk
2.     Biernacka Magdalena
3.     Czyżyk Albert
4.     Dłutowski Rafał
5.     Kowalski Krzysztof
6.     Lachendrowicz Marek
7.     Pawłowski Andrzej
 
Zdjęcia w Galerii nr 4