Parafia Nasielsk

Kolędnicy Misyjni

2200 złotych dla dzieci „niewidzialnych” z Tajlandii

 
2200 złotych udało się zebrać Kolędnikom Misyjnym z parafii św. Wojciecha w Nasielsku dla dzieci„niewidzialnych” z Tajlandii: „Przez takie zbiórki pomagamy nie tylko modlitwą, ale również konkretnymi ofiarami materialnymi” – mówi ks. Grzegorz Ostrowski, który koordynował akcję.
”Dzieci naszej parafii, które mają wszystkiego pod dostatkiem, mają prawdziwe rodziny, domy, mają komputery, smartfony, słodycze, przybory szkolne – kolędują już od kilkunastu lat, chcą dać z siebie „coś”, aby wesprzeć dzieci z krajów misyjnych” – mówi ks. Grzegorz Ostrowski, wikariusz w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, który koordynował akcję. W tym roku podczas dwudniowego wędrowania dzieciom towarzyszyła opiekunka PDMD p. Małgorzata Komorowska oraz rodzice.
Kolęda misyjna przypada , gdy Kościół w Polsce przeżywa program duszpasterski: „Idziecie i głoście”. Dzieci chętnie podjęły obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny oraz konkretną pomoc swoim rówieśnikom. Dzieci – dzieciom „niewidzialnym. W sensie prawnym „niewidzialnymi” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd). 
„Wielu mieszkańców naszej parafii bardzo ciepło i serdecznie przyjęło kolędników” Okazywali radość ze wspólnego kolędowania, a także zrozumienie dla głównego przesłania naszej kolędy – pomocy dzieciom z Tajlandii." Okazało się, że mieszkańcy Nasielska chętnie otwierali drzwi domów, a także swoje serca na potrzeby „niewidzialnych” dzieci. Cieszyli się, że Kolędnicy Misyjni zbierają pieniądze na ważny cel, zapraszali do siebie również za rok. Owocem misyjnego kolędowania była kwota 2200 zł, która w całości będzie przeznaczona na pomoc dzieciom z Tajlandii.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Zobacz także:
https://ekai.pl/diecezje/plocka/x106466/nasielsk-kolednicy-misyjni-dla-d...
Zobacz 
http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/122016/kolednicy-misyj...
Zdjęcia w Galerii nr 4