Parafia Nasielsk

Spotkania młodych małżeństw - Ruch Rodzin Nazaretańskich

Masz niedługi „staż” małżeński? Nie potrafisz się „dopasować”? Trudno ci się odnaleźć w dzisiejszej rzeczywistości? Mieszkasz niedaleko Nasielska? Ta informacja jest dla CIEBIE!!!

Od września br., w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, w parafii św. Wojciecha w Nasielsku odbywają się spotkania dla młodych małżeństw. Jest to inicjatywa Ruchu Rodzin Nazaretańskich działającego przy parafii. 
 
            Na ostatnim synodzie diecezjalnym zwrócono uwagę na potrzebę objęcia opieką duszpasterską rodzin, a w szczególności młodych małżeństw z dziećmi. Organizowane spotkania są odpowiedzią naszej parafii w tej kwestii. Celem spotkań jest uświadomienie małżonkom jak ważne miejsce zajmują w Kościele, ponieważ to oni kształtują nowe pokolenia i na nich spoczywa odpowiedzialność za przyszły obraz Kościoła.

            Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące istotnych problemów w relacjach małżeńskich i rodzinnych w świetle wiary. Zapraszani są goście, którzy dzielą się z innymi swoim doświadczeniem życia małżeńskiego i rodzinnego. W czasie spotkań jest czas na wspólną modlitwę, świadectwa i rozmowę. Prowadzone są także warsztaty tematyczne. W czasie ich trwania istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i jest możliwość rozmowy duchowej z kapłanem.

            W trakcie spotkań zapewniona jest opieka nad dziećmi z podziałem na grupy wiekowe. Dzieci starsze wykonują m.in. prace plastyczne, oglądają filmy religijne, mają zajęcia sportowe. Natomiast dzieci młodsze miło spędzają czas w kąciku zabaw.

            Każde spotkanie kończy się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez uczestników spotkań.

           
 Link do strony fejsbukowej warsztatów SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z DZIEĆMI. 

https://www.facebook.com/Spotkania-warsztaty-dla-m%C5%82odych-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stw-i-narzeczonych-Nasielsk-RRN-1174083506009060/