Parafia Nasielsk

Spotkania młodych małżeństw - Ruch Rodzin Nazaretańskich

Masz niedługi „staż” małżeński? Nie potrafisz się „dopasować”? Trudno ci się odnaleźć w dzisiejszej rzeczywistości? Mieszkasz niedaleko Nasielska? Ta informacja jest dla CIEBIE!!!

Od września br., w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, w parafii św. Wojciecha w Nasielsku odbywają się spotkania dla młodych małżeństw. Jest to inicjatywa Ruchu Rodzin Nazaretańskich działającego przy parafii. Opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje ks. Grzegorz Bednarczyk.
 
            Na ostatnim synodzie diecezjalnym zwrócono uwagę na potrzebę objęcia opieką duszpasterską rodzin, a w szczególności młodych małżeństw z dziećmi. Organizowane spotkania są odpowiedzią naszej parafii w tej kwestii. Celem spotkań jest uświadomienie małżonkom jak ważne miejsce zajmują w Kościele, ponieważ to oni kształtują nowe pokolenia i na nich spoczywa odpowiedzialność za przyszły obraz Kościoła.

            Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące istotnych problemów w relacjach małżeńskich i rodzinnych w świetle wiary. Zapraszani są goście, którzy dzielą się z innymi swoim doświadczeniem życia małżeńskiego i rodzinnego. W czasie spotkań jest czas na wspólną modlitwę, świadectwa i rozmowę. Prowadzone są także warsztaty tematyczne. W czasie ich trwania istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i jest możliwość rozmowy duchowej z kapłanem.

            W trakcie spotkań zapewniona jest opieka nad dziećmi z podziałem na grupy wiekowe. Dzieci starsze wykonują m.in. prace plastyczne, oglądają filmy religijne, mają zajęcia sportowe. Natomiast dzieci młodsze miło spędzają czas w kąciku zabaw.

            Każde spotkanie kończy się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez uczestników spotkań.

           
 Link do strony fejsbukowej warsztatów SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN Z DZIEĆMI. 

https://www.facebook.com/Spotkania-warsztaty-dla-m%C5%82odych-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stw-i-narzeczonych-Nasielsk-RRN-1174083506009060/