Parafia Nasielsk

Zakończenie Roku Miłosierdzia

Zakończenie Nadzwyczajnego Roku
Miłosierdzia w parafii św. Wojciecha
w Nasielsku
 
prowadzi o. Andrzej Korda OMI
Sobota  19 listopada 2016
 
12.00Msza św. z nauką dla dorosłych – dziękczynienie za 1050. rocznicę Chrztu Polski, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.; przynosimy świece
15.00 – Godzina Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego, Konferencja, dziękczynienie za Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia;
16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
18.00Msza św. z nauką dla dorosłych, dziękczynnie w 1. rocznicę Nawiedzenia Obrazu Ikony Jasnogórskiej (14-15 listopada 2015 r.)
21.00Apel Maryjny
 
Niedziela 20 listopada – Chrystusa Króla Wszechświata
Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
 
7.30 - Msza św. z nauką dla dorosłych
9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 
Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.