Parafia Nasielsk

Ogłoszenia na niedzielę 6 listopada 2016 r.

Ogłoszenia duszpasterskie
XXXII Niedziela zwykła rok C
6 listopada 2016 r.
 
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie dzieci klas 3, które przygotowują się do Komunii św. i ich rodziców, zaś modlitwa różańcowa o 16.15 na cmentarzu przy grobie ks. prałata K. Śniegockiego, po mszy św. wieczorowej konferencja chrzcielna dla zainteresowanych.
2. Dzisiaj po mszach św. ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II.
3. Od 1 do 8 listopada Kościół daje możliwość uzyskania odpustów: odpust zupełny można uzyskać, jeden raz każdego dnia, po spełnieniu następujących warunków: przyjęcie komunii św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy według intencji Ojca św. oraz wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Wierni, którzy nawiedzają cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz czyśćcowych.
4. Od 3 do 8 listopada po Mszy św. wieczorowej nawiedzamy cmentarz modląc się na różańcu za zmarłych po Mszy św. o godz. 18.00.
5. W środę po mszy św. wieczorowej spotkanie Akcji Katolickiej.
6. W piątek 11 listopada, 98. rocznica odzyskanie Niepodległości przez Ojczyznę. Uroczystości rozpoczną się na cmentarzu o godz. 9.45, następnie msza św. ok. 10.30 Wywieśmy flagi narodowe.
7. W przyszłą niedzielę VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którego inicjatorem jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, solidaryzujemy się z prześladowanymi chrześcijanami w Iraku.
8. W przyszłą niedzielę po mszy św. wieczorowej spotkanie Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym.
9.
W przyszłą niedzielę włączymy się w akcję: „Pola Nadziei”, wolontariusze Caritas będą zbierali pieniądze. To ogólnopolska i międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów. Realizowana wyłącznie przez hospicja, w tym przez Caritas Diecezji Płockiej, który otacza opiekę pacjentów w pięciu hospicjach domowych i dwóch hospicjach stacjonarnych. Pomoc skierowana jest również do rodzin pacjentów, które często potrzebują wsparcia duchowego i fachowej porady, dotyczącej fachowej porady, dotyczącej pielęgnacji chorego w trudnych dla obu stron chwilach. Opieka w każdym hospicjum jest bezpłatna, jednak kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowie jest niewystarczający na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem pacjentów. Pozostałem, brakujące środki, trzeba po prostu pozyskać, tak by ostatnie dni, tygodnie czy miesiące życia ciężko chorych uczynić możliwie najgodniejszym.

10. W sobota 19 listopada – uroczyste zakończenie Roku Miłosierdzia w naszej parafii pod przewodnictwem ojca Andrzeja Kordy, Oblata z Siedlec; program wyłożony do wzięcia
 
12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych – dziękczynienie za 1050. rocznicę Chrztu Polski, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.; przynosimy świece
15.00 – Godzina Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego, Konferencja, dziękczynienie za Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia;
16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych, dziękczynnie w 1. rocznicę Nawiedzenia Obrazu Ikony Jasnogórskiej (14-15 listopada 2015 r.)
21.00 – Apel Maryjny
 
11. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do uczestnictwa w 25. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu, wyjazd 3 grudnia - sobota, koszt 50 zł; zapisy w zakrystii bądź u p. Grażyny Piórkowskiej.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – Gość Niedzielny.
13. Bóg zapłać za składane ofiary.