Parafia Nasielsk

10-lecie nadania imienia św. Jana Pawła II w DPS-ie w NasielskuWprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II – 21 czerwca 2016 r.
 
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku obchodził 10 –tą rocznicę nadania imienia św. Jana Pawła II, jest on całodobową placówką terapeutyczno-opiekuńczą, w której przebywa stu psychicznie chorych mieszkańców. To „Ojciec Święty opiekuje się tym miejscem i jego mieszkańcami, a wierni w sposób szczególny czczą swojego patrona – św. Jana Pawła II – poprzez korzystanie z Jego skutecznego wstawiennictwa w wypraszaniu łask. Od ponad 10-lat kapłani posługujący w kaplicy, dyrektor i personel, biorąc za wzór Ojca Świętego służą ludziom chorym i cierpiącym. A słowa Ojca Świętego „Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, który „wzrusza się” nieszczęściem bliźniego…” wyryta na frontonie domu przyświecają ich pracy i posłudze” – napisała dyrektor Agata Nowaka w piśmie do J.E. Ks. Stanisława Kardynała Dziwisza prosząc o relikwie św. Jana Pawła II.
        Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, który wprowadził relikwie św. Jana Pawła II. Podczas homilii hierarcha nawiązując do osoby patrona przypomniał o świadectwie przeżywanej choroby i cierpienia świętego papieża, zaś apelując do personelu prosił, aby w swojej posłudze pamiętali o słowach Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25, 40. We mszy św. uczestniczyli ks. dziekan Jana Majewski, ks. proboszcz Tadeusz Pepłoński – kapelana Ośrodka, księża wikariusze z parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Na zakończenie Eucharystii obecnie zgromadzeni mieszkańcy Ośrodka, personel oraz goście ucałowali relikwie krwi św. Jana Pawła II. 
            Mieszkańcy Domu przy udziale terapeutów przedstawili spektakl pt. ”Iskierka”, który zawierał teksty św. Jana Pawła II oraz nawiązywał do przeżywanego Roku Miłosierdzia w Kościele.


Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Zobacz także: 
http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/062016/wprowadzenie-re...
 http://plock.gosc.pl/doc/3252438.Z-papiezem-lepsi-dla-swiata;

https://ekai.pl/diecezje/plocka/x100889/plonsk-relikwie-sw-jana-pawla-ii-w-domu-pomocy-spolecznej/

AKT ZAWIERZENIA MIESZKAŃCÓW I PERSONELU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  ŚW. JANOWI PAWŁOWI II
 
Święty Janie Pawle, dziękujemy Bogu za Ciebie, za to, że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię, przez Ojczyznę, Kościół i świat. Dziękujemy za twą świętość, za mądrość i odwagę, za twą modlitwę i apostolską gorliwość, za budzący nadzieję twój uśmiech; za wszystkich, których doprowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś im pociechę, a nieraz i niepokój serca, który przyczynił się do pojednania z Bogiem i ludźmi.
Święty Janie Pawle, dziś ja biskup Mirosław w obecności kapłanów, mieszkańców, dyrekcji, personelu i wszystkich tu zgromadzonych zawierzamy Ci Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, które przeżywa 10-lecie nadania imienia św. Jana Pawła. Święty Janie Pawle, w Tobie Bóg ukazał piękno i godność człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Naucz nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka. Współpracując z łaską chrztu świętego nieustannie realizowałeś powołanie do świętości. Pomóż nam, byśmy i my przyjęli i realizowali to najważniejsze Boże wezwanie. Święty Janie Pawle, Tobie zawierzamy szczególnie ludzi chorych i cierpiących, starców; bądź orędownikiem dla nas wszystkich!
Święty Janie Pawle II, byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież, gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś. Tym bardziej pozostaniesz bliski teraz w tych świętych relikwiach, będziesz zawsze naszym Bratem, naszym Kochanym Ojcem świętym. Tobie się zawierzamy. Ufamy w miłosierdzie Boże i moc Twej ojcowskiej modlitwy. Amen.
 
Zdjęcia w Galerii nr 3