Parafia Nasielsk

IX Maraton Biblijny

Słowo Boże na Rynku nasielskim

 
 
IX Płocki Maraton Biblijny rozpoczął się 16 maja o godz. 9.00 Mszą św. w katedrze pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery. Pierwszy fragment Pisma św. odczytał Biskup Płocki - gospodarz maratonu, zaś następne odczytali przedstawiciele duchowieństwa płockich Kościołów chrześcijańskich. Przez pierwsze dwa dni Pismo św. było czytane przed bazyliką katedralną, a następnie jest kontynuowane w parafiach.19 maja w Maraton Biblijny włączyli się nasielszczanie. Słowo Boże – 1i 2 Księga Samuela oraz 1 Księga Królewska, było czytane przez osiem godzin na Rynku przy pomniku św. Jana Pawła II. Organizacji tego zadania podjął się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Maraton jest zachętą do czytania Pisma Świętego, pogłębienie wiary oraz osobistej relacji z Panem Bogiem. Publiczne czytanie Pisma Świętego jest też dla każdej parafii świętem Biblii − stwierdza ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii. Księgi Pisma Świętego zostały podzielone na pięciominutowe fragmenty, które były czytane przez księży, przedstawicieli wspólnot parafialnych oraz urzędów i szkół, młodzież i dzieci.
W publicznym czytaniu Biblii wzięło udział sześćdziesiąt osób. Łączny czas czytania Biblii wyniesie około 120 godzin i potrwa do 2 czerwca.
 
Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Zdjęcia w Galerii nr 3