Parafia Nasielsk

Podanie do sakramentu bierzmowania

Nasielsk, dn. 31.05.2016 r.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
lub szkoła
 
 
                                                                      Jego Ekscelencja
                                                                      Ksiądz Biskup

                                                                      Roman Marcinkowski
 
1.      Proszę o udzielenie jakiego sakramentu i dlaczego (napisać własną motywację)
2.      W jaki sposób przygotowywałem (-am) się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (opisać roczne przygotowanie).
3.      Jakiego patrona wybrałem (-am). Krótka charakterystyka świętego. Dlaczego wybrałem (-am) tą postać (uzasadnienie).
4.      Czego oczekuję po przyjęciu tego sakramentu (czym on dla mnie jest)?
5.      Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby.
6.      Własnoręczny, czytelny podpis z prawej strony.
 
                                                                                                       Podpis
 
 
 
Uwaga!
- Redagujemy podanie wg przedstawionego wyżej schematu, tzn. w odpowiednim miejscu imię i nazwisko, adres, miejscowość, data i nagłówek do kogo jest podanie skierowane!
- Marginesy z każdej strony ok. 2 cm (od góry, dołu, z prawej i lewej strony)
- Jeśli tekst nie zmieści się na jednej stronie, wtedy piszemy na drugiej .
- Podanie piszemy własnoręcznie, nie komputerowo!
- Akapitów nie numerujemy.
- Podanie piszemy na kartce A4, w kratkę lub czystej. Nie używamy korektora i nie skreślamy.
- Podania z błędami zostaną zwrócone do poprawy!

 
Ks. Grzegorz A. Ostrowski, odpowiedzialny za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania