Parafia Nasielsk

Jubileusz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku im. Konstytucji 3 Maja

 
MSZA ŚWIĘTA I POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
     29 kwietnia 2016 r. to data szczególna. W tym dniu, obecne Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku obchodził 90-lecie istnienia szkoły oraz 25-lecie nadania imienia Konstytucji 3 Maja. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym św. Wojciecha w Nasielsku. We mszy uczestniczyli goście honorowi, nauczyciele, absolwenci, pracownicy szkoły, rodzice  i uczniowie. Przed ołtarzem dzielnie trwały poczty sztandarowe.
     Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Marcinkowski, do którego na początku mszy dyrektor pani Bożenna Zawadzka – Roszczenko, skierowała słowa powiatania: Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie.Gromadzimy się tu całym zespołem, są z nami ci, dzięki którym na co dzień możemy funkcjonować, a także życzliwi nam goście i przyjaciele. Przychodzimy prosić o modlitwę za naszą szkolną społeczność oraz za naszych dobroczyńców. Ta prośba przychodzi nam o tyle łatwiej, że myślimy o Księdzu Biskupie jako o naszym Przyjacielu. Żywo w pamięci mamy spotkania z Księdzem Biskupem sprzed 25-laty, kiedy szkoła otrzymywała imię Konstytucji 3 maja, jak również przy okazji corocznego bierzmowania życzliwe zrozumienie i zapadające w serca słowa. Cieszymy się, że Ksiądz Biskup jest z nami i przewodniczy tej uroczystej celebrze.”
           Uroczysta celebra przebiegała w obecności: ks. proboszcza Tadeusza Pepłońskiego, oraz ks. dziekana Jana Majewskiego, a także księży katechetów, którzy uczyli w tej placówce.
        Nauczyciele i uczniowie brali czynny udział w liturgii. W modlitwie wiernych uczestniczyli przedstawiciele, nauczycieli, rodziców i uczniów. Oni też złożyli dary ofiarne.
Po powrocie do szkoły zaproszeni goście i pozostali uczestnicy udali się do hali szkolnej. Uroczystą akademię szkolną poświęconą historii i czasom współczesnym szkoły. Na niej zaproszeni goście odczytali listy z życzeniami i gratulacjami. W czasie uroczystości ks. biskup Roman Marcinkowski poświęcił tablicy upamiętniającą pierwszego kierownika szkoły Michała Michalcewicza.
Na akademii zebrali się liczni goście, a wśród nich absolwenci placówki, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracyjni, przedstawiciele władz samorządowych, mazowieckiego kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz uczniowie, rodzice, przyjaciele szkoły.
Ostatnią część jubileuszu stanowiło zwiedzanie szkoły, okolicznościowych wystaw, udział w aukcji prac uczniów, spotkania nauczycieli  z absolwentami, emerytowanymi pracownikami oraz kolegów ze szkolnej ławki oraz uroczysty obiad.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski
 
 Zdjęcia w Galerii nr 3 

Zobacz także http://plock.gosc.pl/doc/3119437.Uratuje-nas-wdziecznosc