Parafia Nasielsk

Grób Pański 2016

Grób Pański
 
8 grudnia 2015 roku, wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy Rok Miłosierdzia. W tym roku zatrzymamy się przy tajemnicy miłosierdzia, adorując Jezusa w Grobie. 
W bulli Misericordiae vultus Ojciec Święty napisał: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie zastanowili się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych” (Tamże, nr 15).

Wykonanie grobu ks. Grzegorz Ostrowski
Dziękuję za pomoc panom: Andrzejowi Pawłowskiemu, Kazimierzowi Pazdan, Piotrowi Kowalskiemu, Andrzejowi Roszkowskiemu, Wiesławowi Zasada.

Wykonanie Kaplicy Adoracji ks. Grzegorz Bednarczyk z młodzieżą
 
  Zdjęcia w Galerii nr 3