Parafia Nasielsk

Ogłoszenia na niedzielę 24 stycznia 2016 r.

Ogłoszenia na III niedzielę zwykłą
24 stycznia 2016 r.
1.  Dzisiaj po mszy św. ofiary zbierane do puszki są przeznaczone na potrzeby Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jutro kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
2. Dziękujmy Akcji Katolickiej za przygotowanie paczek dla 100 dzieci.

2.  W przyszłą niedzielę msza św. za śp. ks. prałata Kazimierza Śniegockiego o godz. 10.30.
3. Za tydzień będziemy gościli ks. Rafała Krawczyka – duszpasterza Ormian, który wygłosi do nas Słowo Boże a po mszy św. będzie zbierał ofiary.
4. Przeżywamy Rok Miłosierdzia. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce na 85. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku. Wyjazd 22 lutego – poniedziałek. Przejdziemy przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium i Katedrze Płockiej, mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył Arcybiskup Henryk Hoser z Warszawy. Zapisy u ks. Grzegorza Ostrowskiego, koszt 30 zł.
5.    Z racji trwania wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna jest czynna w godzinach porannych 7:30 - 8:30. 
6.     Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego.
7.     Bóg zapłać za składane ofiary.
8. W dalszym ciągu prosimy, aby w miarę możliwości w czasie kolędy byli wszyscy domownicy. Dzieci i młodzież szkolną prosimy o zostawianie na ten czas zeszytów z religii. Porządek kolędy na najbliższe dni, wygląda następująco ( czytamy na drugiej stronie) jest umieszczony na tablicy przy wejściu bocznym i na stronie internetowej parafii.
Tam, gdzie potrzeba, pojazdy prosimy na 15 minut przed zaproponowaną godziną. Prosimy również o zamknięcie psów na czas kolędy. Dziękujemy!