Parafia Nasielsk

Ogłoszenia na niedzielę 22 listopada 2015 r.

Ogłoszenia na 34 niedzielę rok B
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
22 listopada 2015 r.
1. Dzień dzisiejszy jest dniem patronalnym Akcji Katolickiej. Główna uroczystość na sumie. Dziękujemy członkom Akcji Katolickiej za czynne zaangażowanie się w działalność charytatywną w parafii i liczymy na dalszą pracę na rzecz drugiego człowieka.
2. Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, organistów i muzyki kościelnej. W naszych modlitwach pamiętajmy o Pani Organiście oraz o wszystkich zaangażowanych w piękno śpiewu liturgicznego, zarówno żyjących jak i zmarłych
3. Na wypominki przyjmujemy po mszach św. w zakrystii.
4. Za tydzień I Niedziela Adwentu – rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, czasu oczekiwania na nadejście Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, pod hasłem: “Nowe życie w Chrystusie”.
5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do uczestnictwa w 24. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu, wyjazd 5 grudnia, koszt 50 zł; zapisy w zakrystii.
6. Wydaliśmy kalendarza parafialny na 2016 rok, przedstawia kościół i jego otoczenie oraz wydarzenia z życia wspólnoty parafialnej z ubiegłego roku. Cena 5 zł.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, „Gościa Niedzielnego”, w dzisiejszym numerze kalendarz na 2016 r. oraz „Chit” o Roku Miłosierdzia.
8. Bóg zapłać za składane ofiary.
 
ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGONA UROCZYSTOŚĆ ZAMKNIĘCIA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ
    Drodzy Księża, Kochani Diecezjanie,
    Pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością, że po ponad 3 latach intensywnych prac zmierza ku końcowi XLIII Synod Diecezji Płockiej. Uroczyste zamknięcie tego doniosłego dzieła eklezjalnego będzie miało miejsce w sobotę 5 grudnia br., o godz. 10.00, w bazylice katedralnej. Gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i diecezjan do Płocka na dziękczynną Eucharystię zamykającą Synod. Przewodniczył jej będzie Prymas Polski Ks. Arcybiskup Wojciech Polak.
    Naszą diecezję, w 940. roku istnienia, jej przyszłość, a także Księgę Synodalną „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, zawierającą prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, zawierzymy wtedy Matce Bożej Częstochowskiej, której święty wizerunek będzie obecny w naszej katedrze.
    Proszę wszystkich o modlitwę, by dzieło XLIII Synodu przyniosło ewangeliczne owoce dla naszej diecezji i nas wszystkich, którzy ją stanowimy.
Płock, dnia 10 listopada 2015 r.                                   Wasz biskup Piotr