Parafia Nasielsk

Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej

"Matko, przyjdź do nas"
 
W dniach 14-15 listopada 2015 roku parafia św. Wojciecha w Nasielsku przeżyje ważne wydarzenie – nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwsze nawiedzenie pamiętają najstarsi – sprzed czterdziestu lat. Nawiedzenie poprzedzone będzie czterodniowymi rekolekcjami, które poprowadzą ojcowie paulini – o. Sylwester Kopyt (Oporowo) i o. Zygmunt Bola (Jasna Góra). Kopii Ikony Jasnogórskiej w dekanacie nasielskim będzie towarzyszył Jego Ekscelencja Biskup Roman Marcinkowski.
Wizyta Matki Bożej wpisana jest w nawiedzenie parafii diecezji płockiej przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim, które odbywa się pod hasłem „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki”. Rozpoczęło się ono 20 czerwca 2015 r. bazylice w Pułtusku, a zakończy 11 czerwca 2016 r. w katedrze w Płocku. Maryja nawiedzi wszystkie parafie, domy zakonne i Wyższe Seminarium Duchowe. Nasz dekanat nasielski i gminę Maryja będzie nawiedzała od 7 listopada poczynając od parafii św. Katarzyny w Nasielski, a zakończy 17 listopada w najmłodszej parafii dekanatu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.
 
   Skąd zamysł peregrynacji? Idea wędrówki kopii Obrazu Jasnogórskiego narodziła się w okresie niezwykle trudnym dla Kościoła i narodu polskiego. W latach 1953-1956 przebywający w więzieniu Prymas polski kard. Stefan Wyszyński opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa. W lutym 1957 roku, paulini z Jasnej Góry podjęli się przygotowania kopii Cudownego Obrazu. Pracę tę powierzono dziekanowi Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Leonardowi Torwirtowi. (autora namalował dwie kopie - jedna z nich to Obraz Nawiedzenia, druga - dar dla Piusa XII; artysta rozpoczął pracę od spowiedzi i Komunii św).  Ponieważ nie chodziło o wykonanie zwykłej tylko kopii, wysiłek toruńskiego malarza wpierały modlitwy zakonów kontemplacyjnych, a w Kaplicy Cudownego Obrazu codziennie odprawiana była w tej intencji Msza święta. Obraz namalowany został - podobnie jak oryginał - temperą na desce lipowej i pokryty następnie szesnastoma warstwami laserunków olejnych.
W maju 1957 roku Prymas Polski zawiózł kopię Cudownego Obrazu do Rzymu. Ówczesny papież Pius XII zaaprobował pomysł peregrynacji i w dniu 14 maja poświęcił obraz. 26 sierpnia w święto Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się na Jasnej Górze uroczystość rozpoczęcia milenijnego Nawiedzenia. Obecny był cały Episkopat Polski, delegacje księży ze wszystkich diecezji oraz wielka rzesza pielgrzymów. Cudowny Obraz przeniesiono do bazyliki i tutaj nastąpił symboliczny obrzęd "pocałunku" - zetknięcia Cudownego Obrazu z kopią. Teraz Obraz Nawiedzenia został wyniesiony procesjonalnie na szczyt jasnogórskiego klasztoru. Kolejno nieśli go księża, przedstawiciele wszystkich diecezji, a na ostatnim odcinku Prymas Polski wraz z biskupami.
Rozpoczęta peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach w Polsce trwała od sierpnia 1957 r. do 12 października 1980 r. 20 maja 1981 r. chory Prymas kard. Stefan Wyszyński mówił do Jasnogórskiej Matki: „Byłaś zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i programem mojego życia. Niech ta wędrówka nadal nie ustaje, a gdy się skończy, niech zacznie się na nowo, abyś stale krążyła po Polsce «dana ku obronie naszego narodu»!”.   
Spełnieniem tego testamentu była propozycja drugiego nawiedzenia, która pojawiła się po uroczystościach jubileuszu 600-lecia. Propozycję Komisji Maryjnej zatwierdziła Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 21 marca 1985 r. i ogłosiła listem pasterskim z okazji uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Drugi etap nawiedzenia rozpoczął się 3 maja 1985 r. (od Drohiczyna) jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Umiłowany przez Polaków wizerunek - według słów św. Jana Pawła II - ma być „natchnieniem w pracy nad sobą, w wewnętrznej przemianie serca, w wytrwałym budowaniu własnego człowieczeństwa na fundamencie wiary, nadziei i miłości, w praktykowaniu trzeźwości i przezwyciężaniu wszelkiego zła dobrem; aby pomogła każdemu odnaleźć drogę wiodącą do Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i do prawdziwej jedności w wierze”. Najlepszym drogowskazem na tej drodze jest Maryja.
Przybywa teraz do naszych wspólnot parafialnych dekanatu nasielskiego. Ta obecność ma budzić sumienia, przypominać zadania jakie mamy wypełniać jako katolicy. O. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE zwraca uwagę, że „Maryja w swoim wizerunku przybywa, nie tylko, a może nie przede wszystkim, by odbierać hołdy od swoich dzieci, lecz aby stać się pomocą w widzeniu świata w całej rozciągłości” Dlatego spotkanie z Najświętszą Maryją Panną, która jest wzorem zawierzenia, miłości i wiary oraz przewodniczką na tej drodze, odmienia ludzkie serca. Ta przemiana rzutuje na życie osobiste i społeczne. Nawiedzenie więc pokazuje Bożą perspektywę, prowadzi do umocnienia wiary, pogłębienia pobożności maryjnej, gorliwszego życia sakramentalnego, uwrażliwienia sumień na przykazania Boże i kościelne, realizowania ślubów małżeńskich i wzrostu miłości rodzinnej, większej wrażliwości na sprawy społeczne, a materialnym znakiem umiłowania Matki Jezusa będzie umieszczenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdym domu. Za bp Płockim Piotrem Liberą apelujemy do wszystkich:  „Zapraszajmy Bożą Rodzicielkę otwartym sercem, z wiarą, nadzieją i miłością, które Ona tyle razy wzbudzała w Kościele przez swoje matczyne objawienia. Nie zapominajmy przy tym, ile my sami w swoim powołaniu, a także cała nasza Mazowiecka Diecezja w swojej historii Jej zawdzięcza. Maryja przybywa do nas, gdy upamiętniamy 1050-lecie Chrztu Polski; gdy świętujemy 940-lecie naszej Diecezji; gdy w Jej matczyne dłonie składamy owoce Synodu Diecezjalnego i z Nią zaczynamy wdrażać go w życie”.
Co każdy z nas może ofiarować Bogu i Jasnogórskiej Pani z okazji nawiedzenia:
 • Codzienne czytanie i rozważanie fragmentów Pisma Świętego;
 • Postanowienia modlitewne – Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, inne modlitwy;
 • Troska o religijne wychowanie dzieci;
 • Postanowienia formacyjne – życie sakramentalne, pierwsze piątki, pierwsze soboty, rekolekcje itp.;
 • Przyrzeczenia abstynenckie – od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych i czasopism o treściach niezgodnych z moralnością chrześcijańską itp.
 • Uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, np. pomoc potrzebującym, duchowa adopcja dziecka poczętego itp.;
 • Udział w okresowych nabożeństwach;
 • Modlitwa za Ojczyznę;
 • Czytanie czasopism i książek katolickich;
 • Przynależność do wspólnot kościelnych w swojej parafii;
 • Założenie nowych Kół Żywego Różańca (np.: na wioskach, ulicach miast, szkół).
 
Dołóżmy wszelkich starań, by dobrze przeżyć rekolekcję i czas nawiedzenia. Gdy okoliczności i siły nam pozwolą nie ograniczać się tylko do jednej mszy czy nabożeństwa. W programie nawiedzenia będzie wiele wspólnych nabożeństw, ale ważne jest także, by każdy znalazł czas na osobista, cichą modlitwę. Podczas nawiedzenia Obrazu Ikony Jasnogórskiej w nocy będzie czas na adorację poszczególnych miejscowości i ulic. Godzinę adoracji podzielimy tak, aby modlić się wspólnie, ale także, by pamiętać o ciszy. Oczywiście zawsze możemy przyjść w chwili, która jest dla nas najbardziej odpowiednia. Niech wizyta Maryi wyda owoce:
 
 • Wzrost wiary.
 • Pogłębienie prawdziwej pobożności maryjnej.
 • Gorliwsze życie sakramentalne w parafiach.
 • Uwrażliwienie sumień na przykazania Boże i kościelne.
 • Realizowanie ślubów małżeńskich i umocnienie miłości rodzinnej.
 • Większa wrażliwość na sprawy społeczne.
 • Włączenie w dzieło nowej ewangelizacji.
 • Pojawienie się Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdym domu.
 
Maryjo, dekanat nasielski jest przy Tobie. Maryjo, dekanat nasielski pamięta. Maryjo, dekanat nasielski czuwa.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski
 
 
 
PLAN PRZEBIEGU NAWIEDZENIA
W DEKANACIE NASIELSKIM
 
TERMIN NAWIEDZENIA
DZIEŃ POWITANIA
PARAFIA
1.
07.11.2015 r.
sobota
Nasielsk, św. Katarzyny
2.
08.11.2015 r.
niedziela
Winnica
3.
09.11.2015 r.
poniedziałek
Strzegocin
4.
10.11.2015 r.
wtorek
Klukowo
5.
11.11.2015 r.
środa
Nowe Miasto
6.
12.11.2015 r.
czwartek
Joniec
7.
13.11.2015 r.
piątek
Stara Wrona
8.
14.11.2015 r.
sobota
Nasielsk, św. Wojciecha
9.
15.11.2015 r.
niedziela
Cieksyn
10.
16.11.2015 r.
poniedziałek
Nuna