Parafia Nasielsk

Ogłoszenia na niedzielę 1 listopada 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie
 Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2015 r.

1. Przeżywając  Uroczystość Wszystkich Świętych zapraszamy na Msze św. w kościele o godz. 7.30, 9.00 i 17.00, a na cmentarzu o godz. 10.00 różaniec za zmarłych, o godz. 10.30 procesja żałobna po cmentarzu, a po niej Msza św. za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i w granicach parafii. Przyjmujemy na wypominki po Mszach św. w zakrystii lub w kancelarii.
2. W Dniu dzisiejszym przed bramami cmentarza klerycy z Płockiego Seminarium będą zbierać ofiary na utrzymanie tej uczelni.
3. W poniedziałek, 2 listopada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00, 10.00, i 18.00. Po Mszy św. o 10.00 procesja żałobna wokół kościoła, a o godz. 17.15 różaniec na cmentarzu. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 Zaduszki Modlitewne za zmarłych od 1 listopada ubiegłego roku do 31.10 br. z imiennym wyczytywaniem. Rodziny, tych którzy odeszli niech przyniosą znicz , który zaniosę później na cmentarz.
4. Od 1 do 8 listopada Kościół daje możliwość uzyskania odpustów: odpust zupełny można uzyskać, jeden raz każdego dnia, po spełnieniu następujących warunków: przyjęcie komunii św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy według intencji Ojca św. oraz wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Wierni, którzy nawiedzają cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz czyśćcowych.
5. Od 3 do 8 listopada po Mszy św. wieczorowej będziemy nawiedzać cmentarz modląc się na różańcu za zmarłych po Mszy św. o godz. 18.00.
6.  W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W Pierwszy czwartek o godz. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza św. Koło Przyjaciół Radia Maryja w stałych intencjach. W piątek dodatkowa msza o godz. 8.30.
7. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w piątek od godziny 17:00 – spowiedź, msza św. oraz uczestnictwo w różańcu na cmentarzu.
8. W pierwszą sobotę po mszy św. porannej o 7:30 Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, a o 10:00 msza św. w intencji niepełnosprawnych i chorych; zaś o godz. 19.30 Apel Maryjny.
9.  W przyszłą niedzielę VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którego inicjatorem jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, solidaryzujemy się z prześladowanymi chrześcijanami. W tym dniu w godz. 10.00-12.30 pobór krwi na parkingu przy kościele w ambulansie.  
10. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie dzieci klas 3, które przygotowują się do Komunii św. i ich rodziców, w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczorowej spotkanie rodzin Katolickich z Problemem Alkoholow.
11. Dziękujemy Panu Ryszardowi Mańkowskiemu ze Słustowa za ofiarowane chryzantemy do kościoła.
12. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do uczestnictwa w 24. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu, wyjazd 5 grudnia, koszt 50 zł; zapisy u ks. Grzegorz Ostrowskiego bądź u p. Grażyny Piórkowskiej.
13. Wydaliśmy kalendarza parafialny na 2016 rok, przedstawia kościół i jego otoczenie oraz wydarzenia z życia wspólnoty parafialnej z ubiegłego roku. Cena 5 zł.
14. W dniach 14 – 15 listopada będziemy przeżywać nawiedzenie przez Obraz Ikony Jasnogórskiej w naszej parafii. Nawiedzenie będzie poprzedzone 4 –dniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez Ojców Paulinów. Szczegóły program rekolekcji mamy umieszczony na stronie internetowej parafii, na plakatach oraz może zabrać do naszych domów foldery z programem Rekolekcji i Nawiedzenia. Parafian na czas Nawiedzenia zachęcamy do dekoracji naszych domów, ulic, posesji, szczególnie dotyczy to trasy przejazdu Ikony Jasnogórskiej – ulicy Kolejowej, Kościuszki, Kilińskiego, Młynarskiej, Kościelnej i Studzianek. Przywitanie obrazu następni na rogu ulicy Młynarskiej i Kościelnej. Obraz po dobie Nawiedzenia przekazujemy do parafii Cieksyn. Osoby, które chcą złożyć ofiarę na przygotowanie Nawiedzenia mogą to uczyć do skrzynki przy ołtarzu Serca Pana Jezusa.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, „Gościa Niedzielnego” oraz „Chit. Chrystus i Ty” o modlitwie różańcowej.
16. Bóg zapłać za składane ofiary.

 
Ogłoszenie na cmentarzu!
Dziękujemy Ks. Dziekanowi Janowi Majewskiemu, ks. prob. z Nuny Tadeuszowi Jabłońskiemu za sprawowanie Mszy św. Dziękujemy policji i strażakom za czuwanie na bezpieczeństwem ludzi, Ośrodkowi Kultury z Nasielska za nagłośnienie cmentarza, harcerzom, chórowi, ministrantom, klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy p. Burmistrzowi za wywóz śmieci w dniach 28 października do 2 listopada.