Parafia Nasielsk

Pielgrzymka do Osuchowej, Treblinki i Zuzeli

Pielgrzymowanie
 
W sobotę, 17 października br. udaliśmy się z grupą 45 osób na pielgrzymi szlak. Pierwszym miejscem było Sanktuarium ukryte jest w przepięknym zakątku Puszczy Białej w pobliżu 2 rzek: Bugu i Narwi. Sama Osuchowa istnieje już ponad 800 lat. W tym miejscu o godz. 10.00 mszę św. sprawował ks. Grzegorz Ostrowski. Kościół sanktuaryjny poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie w tytule Królowej Polski. Początek kultu sięga roku 1910 (gdy nie było tu jeszcze ani kościoła, ani kaplicy, ani cudownego obrazu) i związany jest z prywatnymi objawieniami maryjnymi. Matka Boża objawiała się jako obrończyni wiary i nauczycielka modlitwy. Podkreślała, że miejsce to zostało wybrane przez Boga oraz że każdy, kto tu przybędzie z wiarą i miłością oraz odmówi różaniec dozna wielkich łask. Przestrzegała przed skutkami porzucania wiary i wskazała główną tego przyczynę: pychę ludzką. Orędzie Matki Bożej Osuchowskiej zawarte jest w trzech wezwaniach: 1. Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa. 2. Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie. 3. Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą. Sanktuarium posiada słynący łaskami, chociaż jeszcze nie koronowany, wizerunek Matki Bożej Osuchowskiej. Po mszy św. udaliśmy się na ścieżki różańcowa, gdzie rozważaliśmy część radosną różańca św.
Następnie przejechaliśmy do Obóz zagłady w Treblince, ktory wybudowany został przez Niemców w połowie 1942 roku obok istniejącego w pobliżu karnego obozu pracy. Powstał w ramach „Akcji Reinhard”, mającej na celu fizyczną likwidację ludności żydowskiej. Pierwszy transport deportowanych tu ludzi przybył 23 lipca 1942 roku, przywiózł Żydów z getta warszawskiego. Deportowanych uśmiercano za pomocą gazów spalinowych w specjalnie do tego celu wybudowanych komorach gazowych. Oblicza się, że zginęło tu ponad 800 tysięcy ludzi. By zatrzeć ślady zbrodni, zwłoki palono na specjalnie skonstruowanych rusztach. Dnia 2 sierpnia 1943 roku wybuchło w obozie zbrojne powstanie zorganizowane przez więźniów. Z 840 osób jedynie około 200 udało się wydostać z obozu. Końca wojny mogło doczekać się co najwyżej około 100. Po powstaniu obóz powoli zaczęto likwidować. W listopadzie 1943 roku rozebrano wszelkie obozowe zabudowania oraz instalacje. W tym obozie zginął lekarz, wybitny pedagog Henryk Goldszmit, czyli Janusz Korczak. 
Ostatnim punktem była Zuzela.   Parafia ZUZELA leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Sama Zuzela zlokalizowana jest w widełkach Pukawki i Zuzałki.   Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. we wsi Zuzela, jako syn tutejszego organisty. Odwiedziliśmy Muzeum Lat Dziecięcych zorganizowanym w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły. W pomieszczeniach po lewej stronie byłej szkoły odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku XX w.  Z miejscem tym zapoznał nas ks. proboszcz Jerzy Krysztop. W kościele parafialnym, w którym znajduje się chrzcielnicy przy której został ochrzczony Sługa Boży, modliliśmy się o rychłą beatyfikację. Mogliśmy też podziwiać piękne witraże, ktore przedstawiają życie i posługą Prymasa Tysiąclecia. 
 
Ks. Grzegorz A. Ostrowski
Zdjęcia w Galerii nr 3