Parafia Nasielsk

Pielgrzymka do Matki Bożej Osuchowskiej

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Osuchowskiej
 
17 października 2015 r.
Wyjazd godz. 8.00
1. Osuchowa . Msza św. godz. 10.00, Różaniec.  Sanktuarium ukryte jest w przepięknym zakątku Puszczy Białej w pobliżu 2 rzek: Bugu i Narwi. Sama Osuchowa istnieje już ponad 800 lat.
Kościół sanktuaryjny poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie w tytule Królowej Polski. Początek kultu sięga roku 1910 (gdy nie było tu jeszcze ani kościoła, ani kaplicy, ani cudownego obrazu) i związany jest z prywatnymi objawieniami maryjnymi. Matka Boża objawiała się jako obrończyni wiary i nauczycielka modlitwy. Podkreślała, że miejsce to zostało wybrane przez Boga oraz że każdy, kto tu przybędzie z wiarą i miłością oraz odmówi różaniec dozna wielkich łask. Przestrzegała przed skutkami porzucania wiary i wskazała główną tego przyczynę: pychę ludzką. Orędzie Matki Bożej Osuchowskiej zawarte jest w trzech wezwaniach: 1. Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa. 2. Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie. 3. Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą. Sanktuarium posiada słynący łaskami, chociaż jeszcze nie koronowany, wizerunek Matki Bożej Osuchowskiej.
2. Treblinka
Obóz (ośrodek) zagłady w Treblince wybudowany został przez Niemców w połowie 1942 roku obok istniejącego w pobliżu karnego obozu pracy. Powstał w ramach „Akcji Reinhard”, mającej na celu fizyczną likwidację ludności żydowskiej. Zajmował 17 ha ziemi.

Pierwszy transport deportowanych tu ludzi przybył 23 lipca 1942 roku, przywiózł Żydów z getta warszawskiego. Deportowanych uśmiercano za pomocą gazów spalinowych w specjalnie do tego celu wybudowanych komorach gazowych. Oblicza się, że zginęło tu ponad 800 tysięcy ludzi. By zatrzeć ślady zbrodni, zwłoki palono na specjalnie skonstruowanych rusztach.

Dnia 2 sierpnia 1943 roku wybuchło w obozie zbrojne powstanie zorganizowane przez więźniów. Z 840 osób jedynie około 200 udało się wydostać z obozu. Końca wojny mogło doczekać się co najwyżej około 100. Po powstaniu obóz powoli zaczęto likwidować. W listopadzie 1943 roku rozebrano wszelkie obozowe zabudowania oraz instalacje.
 
Koszt przejazd + bilet wstępu do Treblinki 40 zł
Zapisy i wpłaty – ks. Grzegorz Ostrowski                                      
Zakrystia, tel. 23-693-12-07