Parafia Nasielsk

Być Ministrantem - Radość czy wstyd?

W Niedzielę Chrystusa Króla, tj. 24 listopada 2013 r., w parafii św. Wojciecha w Nasielsku odbyła się uroczystość obłóczyn ministranckich, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Pepłoński.. Tego dnia do grona służby liturgicznej zostało włączonych dziewięciu chłopców, którzy po odpowiednim przygotowaniu (podziękowania dla Michała Wawrzyńskiego i Pawła Zbróg) otrzymali strój ministranta.
Ceremonia rozpoczęła się o godz. 10.30 uroczystym wejściem. Kandydaci zajęli miejsca w pierwszych ławkach przed prezbiterium, a za nimi siedzieli ich rodzice, jako ci, którzy są pierwszymi wychowawcami i przekazicielami wiary przez formację w Kościele Domowym. We wprowadzeniu do liturgii ks. Proboszcz podkreślił, jak wielkie znaczenie mają ministranci, którzy przez swoją posługę pomagają wiernym w przeżywaniu liturgii. Potwierdzeniem i świadectwem dbania o rozwój wiary swoich dzieci była liturgia Słowa Bożego, w którą zaangażowali się rodzice ministrantów. Po Ewangelii odbył się pierwszy element promocji, jakim było przedstawienie i prośba skierowana przez ks. Grzegorza Ostrowskiego do ks. Proboszcza o przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. Każdy kandydat po wyczytaniu podchodził do księdza i przez wypowiedzenie słowa "Jestem" wyrażał swoją gotowość do podjęcia posługi w Kościele. Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia szat liturgicznych i kandydaci wraz z jednym z rodziców podchodzili do księdza, aby odebrać przygotowane komże.
Ksiądz proboszcz podkreślił, że pełna formacja ministranta musi być w łączności z rodzicami, ponieważ to oni są pierwszymi głosicielami i świadkami, że wierzą w Chrystusa. Kiedy rodzina stawia na pierwszym miejscu wartości chrześcijańskie, to i dzieci kierują swe pragnienia ku Chrystusowi i służbie Jemu.
Należy postawić sobie pytanie, czy w dzisiejszym świecie, w którym tak często wartości chrześcijańskie w domu rodzinnym nie są stawiane na pierwszym miejscu, dla młodych chłopców być ministrantem to radość czy wstyd? Jeżeli radość, to dobrze. A jeżeli wstyd, to dlaczego?
Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w „Galerii zdjęć 3”.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski
Opiekun ministrantów