Parafia Nasielsk

Wezwanie do modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI

W życiu Kościoła są chwile wymagające szczególnej modlitwy i zjednoczenia serc ufających Bożej Opatrzności. W takiej sytuacji znalazła się właśnie wielka wspólnota Kościoła Chrystusowego.
 We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – w Światowym Dniu Chorych, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoją decyzję o rezygnacji z Urzędu Piotrowego. Podjął ją po dogłębnym namyśle, kierując się troską o dobro ludu Bożego.
 Dlatego proszę Was – Drodzy Bracia i Siostry o gorącą modlitwę w intencji Ojca Świętego, który przez prawie osiem lat niezwykle ofiarnie, mimo podeszłego wieku kierował, łodzią piotrową. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu za tego „prostego robotnika winnicy Pańskiej” – jak sam siebie określał.  Dziękujemy z serca za jego trudy i cierpienia dla „imienia pańskiego”, za jego mądrość i pokorę, za rozmodlenie oraz serdeczną pamięć o rodakach swego Wielkiego Poprzednika Jana Pawła II, którego wyniósł do chwały ołtarzy.
 W tym duchu, duchu dziękczynienia i modlitwy, przeżywajmy dzisiejsze niedzielne spotkanie z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.
Płock, Środa Popielcowa 2013 r.
                                                                                        † Piotr Libera, Biskup Płocki