Parafia Nasielsk

Ogłoszenia z niedzieli 16.12.2012 r.

1. W czwartek o godzinie 17.00 spotkanie opłatkowe dla ministrantów i ich rodziców, a o godzinie 19.00 spotkanie członków Akcji Katolickiej.
2. W piątek o godzinie 20.00 Wieczór Uwielbienia połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu.
3. Zachęcamy do nabycia świec w ramach akcji Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Duża świeca w cenie 12 zł, mała w cenie 6 zł. Dochód przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym.
4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
5. Bóg zapłać za składane ofiary.
6. 16 grudnia harcerze z ZHP odebrali z rąk skautów słowackich Betlejemskie Światło Pokoju, które wędruje przez całą Europę, aby jednoczyć ludzi i oświecać mroki naszego życia. Harcerze ZHP z Nasielska również uczestniczą w tych uroczystościach i już dziś w noc światło z Betlejem dotrze do Nasielska. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej parafii do kościoła na Mszę św. w piątek 21 grudnia na godzinę 18:00, podczas której nastąpi przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Prosimy aby wszyscy chętni zabrali ze sobą lampiony, aby blask światła dotarł do jak największego grona mieszkańców Nasielska.
7. Opłatek można nabyć: w niedziele po mszach św. na Starym Wikariacie, w dni powszednie w domu z lewej strony plebanii (wejście bramą).