Parafia Nasielsk

Ogłoszenia z niedzieli 25. 11. 2012

1.     Przeżywamy ostatni tydzień, który w swych treściach nawiązuje do czasów eschatologicznych i mówi nam o powrocie Jezusa Chrystusa na ziemię. Powrót ten nastąpi w chwili, w której się nie spodziewamy. Pragniemy dzisiaj Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Panu Wszechświata oddać należną chwałę i cześć. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i akt oddania się Chrystusowi Królowi i Panu Wszechświata. W czasie tej Mszy świętej modlimy się w intencji członków Akcji Katolickiej z racji ich święta patronalnego.           
2.     Na mszy św. o godz. 10.30 włączenie do grona ministrantów nowych członków, a po mszy św. spotkanie formacyjne dla dzieci klas czwartych i ich rodziców. Dziękujemy rodzicom nowych ministrantów za ufundowanie dzwonków liturgicznych.
3.     W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. O godzinie 10.00 Msza Św. w intencji Warsztatu Terapii Zajęciowej i Jan-Polu.
4.     W najbliższą niedzielę rozpoczynamy czas adwentu. Rekolekcje rozpoczniemy 9 grudnia, czyli za dwa tygodnie. Msza Św. Roratnia będzie odprawiana codziennie rano o godzinie 7.00. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
5.     W drugim tygodniu ferii zimowych ks. Jarek organizuje wyjazd z dziećmi i młodzieżą w góry. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do księdza Jarka. 
6.     Dziękujemy panu Ciskowskiemu ze Świeszewa za prace na terenie parafialnym.
7.     Na wypominki przyjmujemy po Mszach św. w zakrystii lub w kancelarii.    
8.     W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego jest kalendarz na przyszły rok.
9.     Bóg zapłać za składane ofiary.
10.Ogłoszenie ZHR. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płocki już po raz piąty włączył się do ogólnopolskiej akcji ZHR Świąteczna Paczka „Spotkanie Wigilijne”. Polega ona na przeprowadzeniu zbiórki darów w postaci słodyczy, art. spożywczych oraz art. papierniczych w parafiach, gdzie działają drużyny harcerskie, a następnie rozdzieleniu je w paczki i zawiezieniu do Polaków mieszkających na Wschodzie. W tym roku harcerze i harcerki z nasielskiego środowiska ZHR odwiedzą Polaków w Mołdawii. Zawiozą nie tylko świąteczne życzenia, ale również to, co zostanie zebrane w naszej parafii. Zbiórka darów odbędzie się w niedzielę 2 grudnia 2012 r. Tak jak w poprzednich latach przy końcu nawy głównej będzie stał kosz, do którego możemy włożyć dar naszego serca. Za wsparcie bardzo dziękujemy.
11.W tym tygodniu Pani Organistka odwiedzi z opłatkiem następujące wioski:
Poniedziałek 26 listopada 2012 - Budy Siennickie
Wtorek 27 listopada 2012 - Broninek i Pniewo
Środa 28 listopada 2012 - Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki i Krzyczki Żabiczki.
Czwartek 29 listopada 2012 - Jackowo Dworskie i Jackowo Włościańskie
Piątek 30 listopada 2012 - Wągrodno
Sobota 1 grudnia 2012 - Studzianki
Dziękujemy za życzliwe przyjęcie.
12. W sobotę 24 listopada odbył się dekanalny turniej ministrantów w piłkę halową. Nasi ministranci zajęli 1 miejsce w kategorii szkoły gimnazjalnej, 2 miejsce w kategorii szkoły podstawowej i 3 miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej. Gratulujemy i ministrantom i trenerowi – ks. Jarosławowi oraz życzymy dalszych sukcesów!!! W „Galerii zdjęć 3” można obejrzeć fotoreportaż z tej imprezy.