Parafia Nasielsk

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO NA ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY I XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Kapłani, Umiłowani Diecezjanie!
W przyszłą niedzielę 14 października rozpoczynamy Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI i zwołany przeze mnie XLIII Synod Diecezji Płockiej, którego hasłem są słowa „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.
Rok Wiary stanowił będzie poniekąd naturalne podłoże dla naszego Synodu. Intencją papieża jest, by kolejne miesiące tego Roku rozpaliły w nas łaskę wiary otrzymanej na chrzcie świętym oraz by ci, którzy oddalili się od Kościoła, ponownie odkryli jego piękno. Ufam również, że prace Synodu rozbudzą w naszej wspólnocie diecezjalnej entuzjazm wiary odziedziczonej po przodkach. Mam nadzieję, że pomogą w skutecznym krzewieniu nowej ewangelizacji, a także wskażą nowe drogi i rozwiązania dla duszpasterstwa.
Uroczyste otwarcie Synodu nastąpi w bazylice katedralnej w Płocku, w Godzinie Miłosierdzia. We Mszy św. inaugurującej będziemy prosić o błogosławieństwo Boże dla dzieła Synodu, a następnie w Opactwie Pobenedyktyńskim odbędzie się pierwsza Sesja Plenarna Synodu.
Gorąco Was wszystkich proszę o modlitwę za Synod. Szczególnie zwracam się z tą prośbą do zgromadzeń zakonnych. Proszę również chorych, by ofiarowali swoje cierpienia w intencji owocnego przeżycia Synodu.
Zalecam jednocześnie, by odmawiać w kościołach i kaplicach naszej Diecezji w każdą niedzielę, na sumie,specjalną „Modlitwę z Synod”. Wspierajcie to dzieło także poprzez włączanie się w prace Parafialnych Zespołów Synodalnych.
Powierzam więc Waszej serdecznej pamięci i modlitwom Rok Wiary i rozpoczynający się Synod. Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Tumskiego Wzgórza i moje pasterskie błogosławieństwo.
 
Płock, dnia 4 października 2012 r.
We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
 
            Wasz biskup Piotr