Parafia Nasielsk

Zmiana wikariusza w naszej parafii

Decyzją Biskupa Płockiego Piotra Libery ksiądz Krzysztof Jędrzejewski zmienia placówkę duszpasterską – przechodzi do pracy w Żurominie. Serdecznie dziękujemy Czcigodnemu Księdzu za posługę w naszej parafii i szkołach nasielskich. Życzymy wszelkiej pomyślności i obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej pracy. Wikariuszem w naszej parafii zostanie ksiądz Marek Pszczółkowski, dotychczasowy wikariusz w Lucieniu. Wakacyjną pomoc duszpasterską w naszej parafii skończy ksiądz Kamil Krakowski, który podejmie pracę w Pułtusku.
Pożegnanie i podziękowanie Czcigodnym Księżom nastąpi w najbliższą niedzielę o godz. 10.30.