Parafia Nasielsk

Letnie rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich

REKOLEKCJE LETNIE RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH
W dniach 1 - 11 lipca 2012 r. odbędą się rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej w Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego. Zapraszamy wszystkich chętnych: dorosłych , studentów , licealistów, gimnazjalistów z rodzicami lub opiekunami oraz dzieci z rodzicami lub opiekunami. Pragniesz pogłębić relację z Bogiem, przeżyć dziesięć dni we wspólnocie z innymi ludźmi poszukującymi Boga – zapraszamy! Program dnia: poranna medytacja, śniadanie, spotkanie wspólnoty domu, wyjazd lub wyjście na Eucharystię w różne atrakcyjne miejsca (np. Dolina Chochołowska, Rusinowa Polana), obiadokolacja, dzielenie w grupach przeżyciami duchowymi dnia, możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski. W czasie rekolekcji istnieje możliwość spowiedzi, rozmów duchowych z kapłanami i osobami świeckimi oraz doświadczenia wspólnoty. Te rekolekcje odmieniły życie wielu ludzi. Czy masz w sobie pragnienie, by doświadczyć więcej w życiu? Czy wystarczy ci tyle, ile masz?                                                      
1.Termin rekolekcji: od 1 do 11 lipca 2012 r.
2. Miejsce: Bańska Wyżna koło Zakopanego - domy górali
3. Zgłoszenia przyjmuje: Dariusz Nachtygal, tel. 604 502 835, e-mail: letnie.rekolekcje.plock@onet.pl ,
4. Termin przyjmowania zgłoszeń na rekolekcje: do 20 czerwca 2012 r. 
5. Koszt rekolekcji:
a. 35zł. za dobę, nocleg z obiadokolacją i deserem, osoby dorosłe,
b. 28zł. za dobę, nocleg z połową obiadokolacji i deserem, osoby od 4 do 15 roku życia (włącznie),
c. 3 zł. za dobę, dzieci do 3 roku życia bez posiłków i oddzielnego spania,
d. ok. 50 zł. za cały turnus za śniadania.
6. Opłata organizacyjna:
- dla dzieci do 5 lat (włącznie)   - nie ma opłaty,
- dla dzieci, młodzieży i studentów – 10 zł.
- dla osób dorosłych - 30 zł. od osoby.
a. Opłata może być dokonywana bezpośrednio u przyjmującego zgłoszenia lub na miejscu w Bańskiej Wyżnej.      
b. Istnieje możliwość przesłania opłaty na konto bankowe:
80109026040000000118323915  z dopiskiem "opłata organizacyjna"
7. Koszt przejazdu autobusem (w dwie strony) - 170 zł. od osoby.
Przy zapisie na rekolekcje należy wpłacić zaliczkę na przejazd autobusem 100 zł. bezpośrednio do przyjmującego zgłoszenie, lub na konto bankowe jak wyżej.
8. Na miejscu należy się liczyć z dodatkowymi kosztami dojazdu na Msze św. i wejścia na szlaki górskie.
9. W Nasielsku, zgłoszenia w zakrystii przyjmuje Piotr Kowalski.