Parafia Nasielsk

Dekret Biskupa Płockiego erygujący parafię w Nunie

Płock, dnia 21 czerwca 2011 r.
 
 
Dekret
 
            Ku większej chwale Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, niniejszym dekretem rozporządzam co następuje:
1.        Na mocy Kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję nową parafię PW. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI w Nunie.
2.        Nowo powstałą parafię włączam do dekanatu nasielskiego.
3.        Parafia pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki powstaje z podziału par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, par. pw. św. Anny w Pomiechowie, par. pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej i obejmuje następujący obszar:
- Wioski: Nuna, Popowo Borowe, Popowo Północ, Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, Młodzianowo, Krogule, Jaskółowo, Zapiecki, Ludwinowo Dębskie.
4.        Miejscem sprawowania kultu religijnego będzie dotychczasowy kościół filialny pw. Narodzenia NMP w Nunie.
5.        Przed nową parafią stoi zadanie wybudowania budynków parafialnych.
6.        Uposażenie duszpasterzy stanowić będą ofiary składane przez wiernych z racji czynności i posług duszpasterskich oraz inne dochody uznane i dozwolone przez prawo kościelne. Utrzymanie pracowników parafialnych spoczywa na parafii.
7.        Grzebanie zmarłych odbywać się będzie na cmentarzu katolickim w Nasielsku, do momentu utworzenia własnego cmentarza.
8.        W myśl przepisów prawa kanonicznego biskup diecezjalny mianuje każdorazowo proboszcza parafii.
9.        Proboszcz używa następującej pieczęci:
a)      podłużnej:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Nuna 159
05-190 Nasielsk
b) okrągłej: Krzyż lub wizerunek bł. ks. Popiełuszki w środku i napis w otoku: Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie
10. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2011 r. Należy go odczytać w par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, par. pw. św. Katarzyny w Nasielsku, par. pw. św. Anny w Pomiechowie, par. pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, w niedzielę 26 czerwca 2011 r.
 
Podpisał – Biskup Płocki Piotr Libera
Kanclerz – ks. Mirosław Milewski