Parafia Nasielsk

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1 NASIELSKA DRUŻYNA HARCEREK „PRATUM”
1 NDH-ek „PRATUM” powstała w październiku 2007 roku. Drużyna działa przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Założycielem jest ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR, któremu od początku pomagała dh-a Ewa Kamińska.
We wrześniu 2009 roku nasza drużyna zakończyła okres próby i jest związkową drużyną działającą w Północnomazowieckim Związku Drużyn „Horyzonty”. Składa się z czterech zastępów: Myosostis (Niezapominajka), Maki, Rosa Canina (Dzika Róża) i Stokrotki. Obecnie Pratum liczy 30 harcerek. Zapraszamy do nas wszystkie dziewczęta od 5 klasy szkoły podstawowej. Nabór trwa w naszej drużynie cały rok. Zawsze można do nas dołączyć.

04 października 2009 roku 1NDH-ek otrzymała miano Drużyny Zielonej Koniczynki. Harcerki spotykają raz w tygodniu w swoich zastępach, natomiast 2 razy w miesiącu z całą drużyną.

1 NASIELSKA DRUŻYNA HARCERZY „SILUS”
1 Nasielska Drużyna Harcerzy „Silus”została założona w podobnie jak drużyna żeńska w październiku 2007 roku. Drużyna działa przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Założycielem drużyny oraz jej drużynowym był ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR. Obecnie kapelanem harcerzy jest ks. Paweł Perdion.

Od marca 2008 roku drużyna jest członkiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej najpierw jako drużyna próbna a obecnie już jako związkowa. Drużyna działa w ramach Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy. W drużynie funkcjonują cztery zastępy: zastęp wędrowniczy (szkoła średnia) Orion, Syriusz, Taurus i nowopowstały zastęp IV próbny. W swojej krótkiej jeszcze działalności drużyna uczestniczyła w dwóch obozach letnich: Popowo k. Serocka 2008 oraz Piaski k. Krynicy Morskiej 2009 r.; zimowisku w Zawoji w Beskidach 2009 kilku biwakach, zlotach, rajdach zawodach sportowych. W grudniu 2008 r. drużyna uczestniczyła w „Akcji Paczka” niosąc pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie. Obecnie w drużynie jest 26 osób i ciągle do drużyny przybywają nowi członkowie. Zapraszamy do nas wszystkich chłopców od 5 klasy szkoły podstawowej. Nabór trwa w naszej drużynie cały rok. Zawsze można do nas dołączyć

  Jesteśmy również na naszej-klasie.