Parafia Nasielsk

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1 NASIELSKA DRUŻYNA HARCEREK „PRATUM”
1 NDH-ek „PRATUM” powstała w październiku 2007 roku. Drużyna działa przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Założycielem jest ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR, któremu od początku pomagała dh-a Ewa Kamińska.
We wrześniu 2009 roku nasza drużyna zakończyła okres próby i jest związkową drużyną działającą w Północnomazowieckim Związku Drużyn „Horyzonty”. Składa się z czterech zastępów: Myosostis (Niezapominajka), Maki, Rosa Canina (Dzika Róża) i Stokrotki. Obecnie Pratum liczy 30 harcerek. Zapraszamy do nas wszystkie dziewczęta od 5 klasy szkoły podstawowej. Nabór trwa w naszej drużynie cały rok. Zawsze można do nas dołączyć.

04 października 2009 roku 1NDH-ek otrzymała miano Drużyny Zielonej Koniczynki. Harcerki spotykają raz w tygodniu w swoich zastępach, natomiast 2 razy w miesiącu z całą drużyną.

1 NASIELSKA DRUŻYNA HARCERZY „SILUS”
1 Nasielska Drużyna Harcerzy „Silus”została założona w podobnie jak drużyna żeńska w październiku 2007 roku. Drużyna działa przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Założycielem drużyny oraz jej drużynowym jest ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR.

Od marca 2008 roku drużyna jest członkiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej najpierw jako drużyna próbna a obecnie już jako związkowa. Drużyna działa w ramach Północnomazowieckiego Hufca Harcerzy. W drużynie funkcjonują cztery zastępy: zastęp wędrowniczy (szkoła średnia) Orion, Syriusz, Taurus i nowopowstały zastęp IV próbny. W swojej krótkiej jeszcze działalności drużyna uczestniczyła w dwóch obozach letnich: Popowo k. Serocka 2008 oraz Piaski k. Krynicy Morskiej 2009 r.; zimowisku w Zawoji w Beskidach 2009 kilku biwakach, zlotach, rajdach zawodach sportowych. W grudniu 2008 r. drużyna uczestniczyła w „Akcji Paczka” niosąc pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie. Obecnie w drużynie jest 26 osób i ciągle do drużyny przybywają nowi członkowie. Zapraszamy do nas wszystkich chłopców od 5 klasy szkoły podstawowej. Nabór trwa w naszej drużynie cały rok. Zawsze można do nas dołączyć

  Jesteśmy również na naszej-klasie.