Parafia Nasielsk

Katecheza w parafii

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk – p. Ewa Majewska, ks. Tadeusz Jabłoński
2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk – p. Justyna Duczman, p. Małgorzata Komorowska, p. Teresa Wrońska, Ks. Grzegorz A. Ostrowski.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie, 06-150 Świercze – p. Ewa Kamińska

II. Gimnazja

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk – p. Ewa Kamińska, Ks. Grzegorz A. Ostrowski.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum, ul. Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk – p. Anna Kordulewska

III. Szkoły ponadgimnazjalne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza - www.lonasielsk.pl - ul. Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk – p. Anna Kordulewska
 2. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku - www.zsz.nasielsk.pl - ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk –  ks. Grzegorz Bednarczyk, ks. Piotr Wilkowski

3. 1-sze Liceum Ogólnokształcące CB-N w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk - ks. Grzegorz A. Ostrowski

IV. Katecheza parafialna

 1. Przygotowanie do I Komunii Świętej - spotkania formacyjne rodziców i dzieci w I niedziele miesiąca od września do maja; ks. Piotr Wilkowski
 2. Przygotowanie do odnowienia Przyrzeczeń Chrztu - spotkania formacyjne rodziców i dzieci w III niedziele miesiąca od września do maja; ks. Grzegorz Bednarczyk 
 3. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania – spotkania modlitewno-formacyjne w I piątki miesiąca i spotkania w grupach z animatorami. Proponowana jest comiesięczna spowiedź; ks. Grzegorz Ostrowski
 4. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – 10 konferencji „przygotowania bliższego” i Poradnictwo Rodzinne oraz cztery "Spotkania dla Narzeczonych".