Parafia Nasielsk

Adresy i telefony

Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha
05-190 Nasielsk, ul. św. Wojciecha 13
Tel.: (23) 691-26-53 Fax: (23) 693-12-06
email: wojciechnasielsk@plock.opoka.org.pl

Numer konta parafialnego: PKO BP Oddział 1 w Ciechanowie 05 1020 1592 0000 2702 0012 4578

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-8.30; 16.30-17.30

W CZASIE KOLĘDY KANCELARIA CZYNNA JEST TYLKO
OD GODZ. 7.30 DO 8.30 - SPRAWY PILNE PROSIMY USTALAĆ Z KSIĘDZEM PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

Telefon (23) 693-12-06
Proboszcz parafii i dziekan dekanatu nasielskiego -
Ks. kan. Tadeusz Pepłoński - (23) 691-26-53

Wikariusze:
Ks. dr Piotr Wilkowski -  (23) 691-25-25, e-mail peritus1985@wp.pl
Ks. mgr lic. Rafał Winnicki - (23) 691-26-52, e-mail: ks.r.winnicki@gmail.com
Ks. mgr lic. Mariusz Majczak-(23) 693-12-08, e-mail: mariusz_majczak@wp.pl
Organistka - Joanna Ostaszewska, tel. 692-411-175

Grabarz - Wiesław Bożym, tel. 605-963-272


Pokaż Parafia Nasielsk na większej mapie