Parafia Nasielsk

Adresy i telefony

Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha
05-190 Nasielsk, ul. św. Wojciecha 13
Tel.: (23) 691-26-53 Fax: (23) 693-12-06
email: wojciechnasielsk@plock.opoka.org.pl

Numer konta parafialnego: PKO BP Oddział 1 w Ciechanowie 05 1020 1592 0000 2702 0012 4578

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-8.30; 16.30-17.30
Telefon (23) 693-12-06
Proboszcz parafii - Ks. kan. Tadeusz Pepłoński - (23) 691 26 53

Wikariusze:
Ks. Grzegorz Adam Ostrowski - (23) 691 26 52, e-mail grzost2@wp.pl
Ks. Grzegorz Bednarczyk - (23) 693 12 08, e-meil gregorio222@wp.pl
Ks. Piotr Wilkowski -  (23) 693-27-40, e-mail peritus1985@wp.pl

Organistka - Joanna Ostaszewska

Grabarz - Marek Kobrzyński - 503 366 310


Pokaż Parafia Nasielsk na większej mapie